Fundacja głos dla życia

adv
adv

stopaborcji
24 kwietnia 2015

Zawalczą o prawną ochronę życia od poczęcia

Fundacja „PRO-Prawo do Życia” powołała i zarejestrowała Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”. Celem komitetu jest zainicjowanie prac legislacyjnych nad projektem ustawy dającej prawo do życia każdemu dziecku od poczęcia. Obecne przepisy wyróżniają trzy kategorie dzieci, którym to prawo się odbiera. Obywatelski projekt dąży do tego, aby konstytucyjne prawo do życia nie było różnicowane ze względu na wiek, miejsce przebywania, stan zdrowia czy okoliczności poczęcia człowieka.

wiecej »

child_net
23 kwietnia 2015

Chrońmy dzieci przed pornobiznesem – konferencja w Sejmie

W Polsce coraz poważniej toczy się debata o tym, w jaki sposób ograniczać dostęp dzieci i młodzieży do pornografii. Jest to zasługa mi.in. Stowarzyszenia Twoja Sprawa, które  rozpocząć poważną debatę  publiczną nt. pornobiznesu w Sejmie. Dlatego już 22 czerwca 2015 roku, odbędzie się tam konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa na temat ochrony dzieci przed pornografią. wiecej »

szczecin_mdż2
20 kwietnia 2015

Szczeciński Marsz dla Życia

W niedziele, 19 kwietnia, ulicami Szczecina przeszedł XII Szczecinski Marsz dla Życia. Zgromadził 20 tysięcy uczestników. Zapraszamy do przeczytania relacji, którą przygotował Sekretariat Marszu dla Życia przy Kurii Szczecińsko -Kamieńskiej: wiecej »

aborcja2_
17 kwietnia 2015

Rośnie liczba legalnych aborcji

Z danych statystycznych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w 2013 roku wykonano 744 legalne aborcje. Najwięcej (718) po wynikach badań prenatalnych, które wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu. wiecej »

wolność słowa
15 kwietnia 2015

Krytyka homoseksualizmu wbrew prawu?

Minister Grabarczyk opowiedział się za prowadzeniem „prac legislacyjnych celem zmiany przepisów Kodeksu karnego w zakresie wprowadzenia penalizacji czynów o podłożu dyskryminacyjnym z uwagi na przesłanki: niepełnosprawności, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej”. Jeżeli zmiany te zostaną wprowadzone,to każda krytyka środowisk budujących swą tożsamość wokół praktykowania zachowań homoseksualnych może zostać uznana za „przestępstwo z nienawiści ze względu na orientację seksualną”. wiecej »

1 2 3 4 5 6 67

pitprojekt_btn_14

Fundacja „Głos dla Życia” jest organizacją pożytku publicznego. Od ponad 20 lat uwrażliwiamy umysły i serca Polaków na wartość życia i rodziny. wiecej »

* cena brutto + koszt dostawy