Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
Strona główna / Informacje / GDY RODZICIELSTWO JEST WYZWANIEM

GDY RODZICIELSTWO JEST WYZWANIEM

pion_logo_kampania_rodzicielstwo_wyzwaniem_kwadrat

Od zawsze wiadomo, że rodzicielstwo jest zadaniem. Często rodzicielstwo jest trudnym zadaniem, niekiedy nawet wyzwaniem.

Dlatego Fundacja Głos dla Życia” prowadzi kampanię społeczno-informacyjną „Gdy rodzicielstwo jest wyzwaniem”.

Przyjrzyjmy się okolicznościom, w których rodzicielstwo jest wyzwaniem, zadaniem szczególnym, niekiedy heroicznym. Są to sytuacje, kiedy rodzina jest dotknięta ciężką i/lub śmiertelną chorobą dziecka przed urodzeniem; gdy rodzice są osobami niepełnoletnimi (nastolatkami), a tym samym niedojrzałymi pod względem społecznym i psychologicznym; gdy na świat przychodzi dziecko niepełnosprawne.

Wyzwanie dotyczy też sytuacji wydawałoby się zwyczajnych, czyli dobrego przygotowania się do porodu pod względem fizjologicznym i psychologicznym zarówno matki jak i ojca dziecka oraz korzystanie z rad, dotyczących opieki nad dzieckiem w pierwszych miesiącach życia po urodzeniu i możliwości wsparcia w tym czasie ze strony profesjonalistów: lekarzy, położnych, pielęgniarek, czy douli.

Opieka perinatalna to leczenie matki,  dziecka podczas ciąży, porodu i po urodzeniu. Gdy na świat ma przyjść dziecko, którego życie jest zagrożone, a rokowania co do stanu zdrowia złe, rodzice potrzebują szczególnego i profesjonalnego wsparcia, potrzebują też informacji, że są instytucje, świadczące pomoc w sytuacji, gdy urodzi się dziecko martwe lub umierające. W Poznaniu istnieje Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne „Razem”.

 

Innego działania wymaga sytuacja, gdy rodzicami zostają nastolatki. Ciąże młodocianych rodziców pociągają za sobą ogromne zmiany, ważne decyzje i przyspieszony kurs odpowiedzialności za własne życie i życie nienarodzonego dziecka. Wczesne macierzyństwo i ojcostwo wymaga nowego spojrzenia na swoje miejsce w rodzinie i zbudowania nowych relacji z partnerem. To także czas na przebudowanie własnej tożsamości, wybór właściwych doradców i przyjaciół oraz zmianę wielu nawyków.

 

Z kolei w sytuacji, kiedy na świat przychodzi dziecko niepełnosprawne, opieka nad nim radykalnie zmienia świat rodziców; życie ulega przewartościowaniu, a wychowywanie dziecka z dysfunkcjami zmusza do życiowych zmian. Postawa życiowa, wrażliwość i dzielność takich rodziców są godne uznania i wsparcia. Bycie ojcem lub matką niepełnosprawnego dziecka jest niezwykłym wyzwaniem, a także, mimo trudności, siłą napędową do działania. Dzielenie się miłością, czasem, wytrwałością ukazuje wyższe poziomy człowieczeństwa i wrażliwości.

Wreszcie w ramach opieki perinatalnej działają liczne szkoły rodzenia, które ukierunkowane są m.in. na przygotowanie matek do porodu, a ojców do wspierania żon i partnerek podczas tego wydarzenia. Położne, pielęgniarki i lekarze udzielają także rad, dotyczących pielęgnacji chorego dziecka w pierwszych miesiącach życia po urodzeniu.

Wszystkie te obszary niezwykłego rodzicielstwa wymagają dostrzeżenia, dowartościowania i zabezpieczenia – poprzez komplementarną pomoc, wsparcie i informację. Temu właśnie ma służyć kampania społeczno-informacyjna, prowadzona przez Fundację „Głos dla Życia” we współpracy z Urzędem Miasta Poznania.

 

Partnerem kampanii są: Przewodnik Katolicki, Fundacja Javani, Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne „RAZEM”, Szkoła Rodzenia „Dobry Początek”, Głos Wielkopolski, Radio Poznań, Radio Emaus i portal GminadlaRodziny.pl.


Wiadomości

* cena brutto + koszt dostawy