Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Rodzina w centrum

Nowe spojrzenie na duszpasterstwo małżeństw i rodzin w świetle adhortacji „Amoris laetitia”, osadzone w dotychczasowych doświadczeniach w pracy na rzecz rodzin w Polsce oraz wypracowanie konkretnych programów na przyszłość – to założenia, które stawiają sobie organizatorzy I Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów 600-lecia prymasostwa w Gnieźnie w dniach 19-20 czerwca br.
Abp Wojciech Polak, Prymas Polski, Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin oraz Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej zapraszają do udziału w Forum duszpasterzy rodzin, doradców życia rodzinnego, ruchy i wspólnoty o charyzmacie rodzinnym, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz małżeństwa, rodziny i życia.
Ks. Przemysław Drąg dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin tak mówi o celach Forum: Chcemy odczytać przesłanie adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” i w warunkach współczesnego świata pomóc rodzinom cieszyć się prawdziwą miłością. Celem, który nam przyświeca, jest przygotowanie konkretnych programów oraz koordynacja na poziomie ogólnopolskim wszystkich działań i inicjatyw promujących małżeństwo, rodzinę oraz życie. Bardzo nam zależy na aktywnym uczestnictwie osób w dyskusjach panelowych, dzieleniu się doświadczeniem, wskazywaniu perspektywy rozwoju. Chcemy wspólnie wypracować program działań, które według zamysłu papieża Franciszka pozwolą uczynić z parafii centrum duszpasterstwa małżeństw i rodzin, miejsce spotkania dla wszystkich, którzy pragną odkryć piękno miłości.
Natomiast ks. Franciszek Jabłoński kierujący Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej dodaje: Papież Franciszek zaprosił nas wszystkich do nowego spojrzenia na duszpasterstwo małżeństw i rodzin, które powinno być „zasadniczo misyjne, wychodzące, będące blisko ludzi” (AL 230). Do realizacji tego papieskiego wezwania zaproszone są wszystkie osoby zaangażowane w duszpasterstwo małżeństw i rodzin oraz w inne inicjatywy pomagające rodzinie spełniać jej funkcje w duchu wartości chrześcijańskich. Dlatego właśnie organizujemy I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny.
Pierwszy dzień – 19 czerwca – to m.in. wykłady: min. Elżbiety Rafalskiej – Nowoczesna polityka rodzinna, ks. prof. Tadeusza Guza – Filozoficzno-antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny, ks. dr Przemysława Kwiatkowskiego – Teologia ciała Jana Pawła II – reminiscencje „Amoris laetitia” oraz Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem kard. Kevina Josepha Farrell, Prefekta Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.
Natomiast 20 czerwca kard. K. J. Farell wygłosi wykład Zaangażowanie katolików świeckich w głoszenie Ewangelii rodziny – „Amoris laetitia”. Kontynuacją będą dyskusje panelowe w trzech obszarach:
–    przygotowania małżeństw, rodzin, księży do formacji osób w drodze do małżeństwa
–    towarzyszenia małżeństwom i rodzinom na drodze wzrostu duchowego
–    rozeznawania i towarzyszenia osobom po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego i żyjącym w powtórnym związku.

* cena brutto + koszt dostawy