Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv

In vitro – najważniejsze pytania

1. Jakie były początki procedury in vitro?
Sztuczne zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro) polega na zapłodnieniu komórki jajowej nasieniem męskim i uzyskaniu poczęcia dziecka poza organizmem kobiety za pomocą jednej z kilkunastu metod.
Pierwsze eksperymenty przeprowadzono na płodach królika i szczura po ich wyjęciu z macicy i ponownej implantacji. Po pierwszym udokumentowanym narodzeniu królika, które miało miejsce w 1959 roku, zaczęto prowadzić badania nad rozwojem płodu człowieka poza organizmem matki. W 1963 roku D. Petrucci zapłodnił w probówce gametę żeńską, a uzyskaną zygotę utrzymał przy życiu przez 59 dni. Pierwsze narodziny dziecka poczętego w probówce (Louise Brown) miały miejsce w 1978 roku w Szpitalu Publicznym w Oldham (Wielka Brytania). Przełomu tego dokonali Robert Edwards (embriolog, profesor uniwersytetu w Cambridge) i Patrick Steptoe (chirurg ginekolog i pionier laparoskopii). W 1984 roku przyszła na świat Zoe Leylan – dziecko, które w stanie embrionalnym było zamrożone.
W Polsce pierwsze urodzenie w wyniku sztucznego zapłodnienia in vitro miało miejsce w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych kierowanym przez profesora Mariana Szamatowicza w Białymstoku 12 listopada 1987 roku.
2. Jaka jest skuteczność in vitro?
W literaturze medycznej skuteczność in vitro ocenia się zwykle przez pryzmat liczby urodzeń uzyskanych z transferu zapłodnionej komórki jajowej. Liczba ta nie obejmuje tych jednak istnień ludzkich, które powstały, ale nie zostały przeniesione do macicy kobiety.
Z raportu American Society for Reproducti ve Medicine (ASRM) wynika, że zaledwie 7,5% ludzkich embrionów powstałych w wyniku zastosowania metod sztucznego zapłodnienia rodzi się żywych.
„W przypadkach, co do których zgromadzono wiarygodne statystyki, zaledwie u 4,2% embrionów wytworzonych z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu (ART) dochodzi do żywych narodzin” (Bioethics Research Notes, 1/2003).
3. Jak często przy stosowaniu procedury in vitro występują ciąże mnogie?
Z rządowego raportu USA wynika, że 33,6% ciąż zapoczątkowanych in vitro to ciąże mnogie, a 51% dzieci poczętych w wyniku in vitro rodzi się z ciąży mnogiej (Division of Reproductive Heath, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, May 26, 2006)

czytaj więcej w wydaniu papierowym

zamów prenumeratę

 

* cena brutto + koszt dostawy