Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Sam chciałbym być tak traktowany

Z dr. Piotrem Brodą – specjalistą w zakresie ginekologii, położnictwa, andrologii i naprotechonologii – rozmawia Dariusz Hybel

  • Kiedy władze samorządowe Poznania dyskutowały w 2016 r. nad dofinansowaniem programu in vitro, był Pan jednym z ekspertów, który ukazywał wiele negatywnych aspektów tej metody. Skąd u Pana zainteresowanie problematyką in vitro?

Zagadnieniami początków życia interesowałem się jeszcze w szkole średniej, a na studiach pracowałem w Studenckim Kole Naukowym pod okiem prof. Hieronima Bartla – embriologa. Gdy skończyłem studia, rozpocząłem specjalizację z położnictwa i ginekologii, a gdy ją zakończyłem – zacząłem szkolenie z andrologii klinicznej oraz kolejną specjalizację z endokrynologii. Niemniej istota technik wspomaganego rozrodu (ART – Assisted Reproductive Technology) i związane z nią liczne straty istnień ludzkich na kolejnych etapach powoływania życia sprowokowały u mnie refleksję nad etycznością takiego postępowania. Zbiegło się to w czasie z informacjami o istnieniu innego podejścia do zagadnień płodności małżeńskiej – NaProTECHNOLOGY. Informacje uzyskane podczas wielotygodniowego szkolenia pod okiem specjalistów z USA dały przyczynek do pełnej krytyki ART jako metody nie tylko nieetycznej, ale i nieefektywnej, a także szkodliwej dla zdrowia. Program Ministra Arłukowicza tzw. „leczenia niepłodności” ze środków publicznych przez specjalistów od ART uznałem za nie do zaakceptowania na wielu kierunkach i nie byłem w tych poglądach odosobniony.

  • Ktoś mógłby postawić zarzut, że ponieważ jest Pan lekarzem, który specjalizuje się w naprotechnologii, więc jest Pan osobiście zainteresowany, by dyskredytować in vitro…

Zgadzam się z tym zarzutem, niemniej można go odwrócić i również uzasadnić tezę o dyskredytowaniu NaProTECHNOLOGY przez specjalistów od ART. Niech bezstronny obserwator sam rozsądzi siłę argumentów a nie argumenty siły…

czytaj więcej w wydaniu papierowym

zamów prenumeratę

* cena brutto + koszt dostawy