Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

W rażącej sprzeczności z prawem do życia

Z Markiem Holą – działaczem pro-life z Gdańska – rozmawia dr Paweł Wosicki

  • Wojewoda Pomorski, korzystając z przysługujących mu prerogatyw, uchylił uchwałę Rady Miasta Gdańska dotyczącą finansowania procedury in vitro z samorządowego budżetu. Kto był inicjatorem uchwały?

Formalnie Prezydent Gdańska – Paweł Adamowicz i Klub Platformy Obywatelskiej. In vitro miałoby być finansowane w ramach „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska” na lata 2017-2020.

  • Czy gdańska uchwała to ewenement na polskiej mapie samorządowej?

Nie. Uchwała wpisuje się w nurt ogólnopolskich działań w tym zakresie. Dotyczy to zwłaszcza większych miast rządzonych przez SLD oraz formalne i nieformalne koalicje różnej maści, gdzie wiodącą rolę odgrywają takie ugrupowania jak SLD i PO. Inicjatywy tego rodzaju mają miejsce także w mniejszych miastach. Warto podkreślić, że w kilku ośrodkach projekty uchwał dotyczących finansowania in vitro nie uzyskały akceptacji bądź na etapie przygotowania bądź głosowania.

  • Co stoi na zapleczu takich inicjatyw?

Nie zawsze jest to inicjatywa własna samorządu. Czasami jest to efekt rywalizacji z grupami nie posiadającymi własnej reprezentacji przedstawicielskiej. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w Gdańsku, gdzie doprowadzono do politycznego przejęcia inicjatywy zgłoszonej przez Nowoczesną. Nie jest tajemnicą, że projekt gdańskiej uchwały przygotowywano w ogromnym pośpiechu…

  • Uchwały dotyczące in vitro umieszczane są w kontekście programów zdrowia mieszkańców gminy. Jak to wygląda z perspektywy Gdańska?

W Gdańsku potrzeby zdrowotne mieszkańców leżą zupełnie gdzie indziej. Poza tym skala programu in vitro i jego spodziewane efekty nie dają podstaw, że możliwe będzie osiągnięcie obniżenia odsetka par bezdzietnych w populacji miasta Gdańska oraz osiągnięcie korzystnych trendów demograficznych. Zresztą demografowie twierdzą, że Gdańsk ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 0,1/1000 mieszkańców. Obecnie wszystkie współczynniki demograficzne, na które powołuje się program, np. współczynnik dynamiki demograficznej (stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów) są dla Gdańska korzystniejsze niż średnia dla Polski i pozostałych ośrodków. Odwołanie się do „argumentu” demograficznego wydaje się nadużyciem.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

zamów prenumeratę

* cena brutto + koszt dostawy