Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Aborcja a antykoncepcja – fałszywa alternatywa

Antykoncepcja często przedstawiana jest jako alternatywa dla aborcji. „Gdyby Kościół dopuszczał stosowanie antykoncepcji, byłoby mniej aborcji” – słyszymy nieraz. Czy antykoncepcja jest rzeczywiście alternatywą dla aborcji, czy może przeciwnie – aborcja jest z antykoncepcją ściśle powiązana?

Czy stosowanie antykoncepcji ogranicza aborcję?

Żyjemy w świecie, w którym antykoncepcja jest szeroko rozpowszechniona. W wielu krajach Zachodu jest do tego stopnia akceptowana, że społeczeństwa nie wyobrażają sobie bez niej życia, a w jej stosowanie wdrażane są nawet dzieci, nie mówiąc o młodzieży. Zatem odpowiedź na wyżej postawione pytanie nie powinna być trudna. Po prostu wystarczy przyjrzeć się faktom.
„Stosowanie antykoncepcji w Stanach Zjednoczonych jest praktycznie powszechne wśród kobiet w wieku reprodukcyjnym: 98% wszystkich kobiet, które kiedykolwiek odbyły stosunek seksualny, stosowało przynajmniej jedną metodę antykoncepcyjną” – czytamy w jednym z raportów1. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych dokonuje się przeszło miliona aborcji rocznie!
Przyjrzyjmy się przykładom, pochodzącym z opracowań opublikowanych w prasie naukowej, mających często charakter przekrojowy, będących metaanalizą wielu różnych badań i doniesień.
■ „90% z 1221 kobiet, zgłaszających się na zabieg aborcji do klinik w stanie Ontario w latach 1998-1999, stosowała w przeszłości antykoncepcję. Ponad połowa (55%) informowała o stosowaniu antykoncepcji w momencie zajścia w ciążę (z tej grupy 39,6% kobiet stosowało doustną antykoncepcję hormonalną, a 60,2% prezerwatywę)”2.
■ Z francuskich badań na próbie 2 864 kobiet wynika, że: „spośród 1034 tych, które poddały się aborcji w ciągu ostatnich 5 lat, 65% stosowało antykoncepcję (21% stosowało pigułkę, 9% spiralę IUD, 12% – prezerwatywę, a 23% – inną metodę)”3.
■ Procent kobiet stosujących antykoncepcję w Hiszpanii w latach 1997-2007 „wzrósł z 49,1% do 79,9%. W tym samym okresie wskaźnik aborcji wzrósł z 5,52 do 11,49 aborcji na 1000 kobiet”4.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy