Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Aborcja – fałszywe wyzwolenie kobiet

Gdy słucha się obecnej burzliwej dyskusji na temat życia dziecka poczętego, mogłoby się wydawać, że prawo do aborcji jest jednym
z najważniejszych postulatów ruchów feministycznych. Wyzwolenie kobiet w znacznym zakresie wiąże się tutaj z „uwolnieniem” kobiety od jej
macierzyństwa. Wszak mężczyzna rodzić dzieci nie musi – zatem to, że na kobiecie spoczywa to zadanie, rozumiane jest jako jawna niesprawiedliwość i dyskryminacja – wyzyskiwanie kobiet.

„Wolność” – ale jaka?
Warto jednak na początku zauważyć, że inicjatorki ruchu feministycznego wcale nie walczyły o prawo do aborcji. Pierwsze sufrażystki wychodziły na ulicę z wózkami, ale nie po to, by pokazać, że dzieci są ich zniewoleniem. Domagały się one natomiast praw zapewniających im godne życie i możliwość realizowania się w życiu, także na płaszczyźnie macierzyństwa. Wiedziały, że istnieje nierozerwalny związek między prawami kobiet i prawami dziecka.
Podobnie obecnie istnieją ruchy feministyczne, które jednocześnie dostrzegają, że aborcja wcale nie wyzwala kobiet, a jedynie tuszuje ich prawdziwe problemy. To półśrodek, złudne rozwiązanie, które jedynie stwarza pozory pomocy kobietom, pozwala im naiwnie wierzyć, że dzięki podjęciu takiej decyzji ich problemy znikną. Jeżeli bowiem częstą przyczyną aborcji jest bieda czy brak wsparcia w wychowaniu dziecka, to czy faktycznie można mówić o „prawie wyboru”? Czy taka kobieta nie jest skazana na jeden tylko możliwy dla niej wybór?
Kobieta – zamiast wyzwolenia – stawiana jest w sytuacji, w której tak naprawdę nie daje się jej wyboru, ukazując aborcję jako jedyną drogę wyjścia z trudnej dla niej sytuacji. Brak rzetelnej informacji nie tylko sprzyja manipulacji, ale sam w sobie jest narzędziem zniewolenia. To prawda wyzwala, a niewiedza ogranicza wolność. Okazuje się, że kobiety (a także całe rodziny!), które trafią pod opiekę hospicjum perinatalnego, w zdecydowanej większości decydują się na urodzenie dziecka, ponieważ wiedzą, że otrzymają odpowiednią interdyscyplinarną pomoc w trudnej sytuacji.

* cena brutto + koszt dostawy