Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Jeden z nas

Wesprzyj akcję

 

Fundacja „Głos dla Życia” jest głównym podmiotem, który koordynuje prace Polskiego Komitetu Narodowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”.

Apel do Polek i Polaków Komitetu Narodowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”

Podejmujemy w Polsce Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z nas”. Ta jedna z pierwszych  dopuszczonych przez Komisję Europejską inicjatyw obywatelskich, ma doprowadzić do całkowitego zaprzestania finansowania z budżetu UE aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach. W przypadku jej powodzenia w istotnym stopniu zwiększy się stopień ochrony życia ludzi najbardziej bezbronnych.

Zgodnie z traktatem lizbońskim grupa przynajmniej siedmiu obywateli z różnych krajów UE może zgłosić projekt zmian w prawie europejskim. Aby ten projekt był rozpatrywany przez Komisję Europejską oraz Parlament Europejski, konieczne jest zebranie pod nim minimum 1 miliona podpisów pełnoletnich obywateli z przynajmniej 7 krajów UE.  W inicjatywę „Jeden z Nas” jest zaangażowanych już 25 krajów UE, stąd jest to największa dotychczas akcja promocji i obrony życia w Europie.

Aktualnie Unia Europejska – poprzez dotacje dla proaborcyjnych, prywatnych międzynarodowych organizacji, m.in. International Planned Parenthood Federation (IPPF), Marie Stopes International (MSI) – finansuje znaczną część zabójstw nienarodzonych dzieci w Afryce i w Azji oraz eksperymenty na ludzkich embrionach. Ten niegodny ludzi cywilizowanych proceder wszyscy Europejczycy zmuszeni są opłacać ze swoich podatków!

Prawo do życia każdego człowieka zawiera się w ogólnoludzkim, ponad wyznaniowym nakazie etycznym: „nie zabijaj!” oraz w fakcie naukowym: życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Potwierdzają to liczne publikacje naukowe, oraz popularne encyklopedie czy podręczniki. Ostatnio został on uznany w przełomowym orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 października 2011 r., który stwierdził, że zapłodnienie jest początkiem życia ludzkiego, a człowiek w fazie prenatalnej powinien podlegać ochronie, szczególnie w aspekcie jego godności oraz integralności.

Aborcja jako niszczenie życia człowieka w okresie od jego poczęcia do dziewiątego miesiąca życia w łonie matki jest zabójstwem niewinnego i skrajnie bezbronnego człowieka; dodajmy szczególnie okrutnym, bo dokonywanym bez żadnego znieczulenia. Ufamy, że decydenci UE, w której, w imię szacunku do życia człowieka, zniesiono karę śmierci nawet dla największych  przestępców, opowiedzą się za zaprzestaniem finansowania aborcji i eksperymentów na embrionach ludzkich z funduszów UE.

Apelujemy do wszystkich pełnoletnich Polek i Polaków o wsparcie obywatelskiej inicjatywy „Jeden z nas” poprzez złożenie swego podpisu a także propagowanie tej inicjatywy w swojej rodzinie, sąsiedztwie, środowisku pracy. Podpisy popierające inicjatywę „Jeden z nas” można składać zarówno w formie tradycyjnej „papierowej”, jak i  wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej: www.jedenznas.eu

Pragniemy, aby Polska, Ojczyzna Jana Pawła II, jednego z największych obrońców życia człowieka od poczęcia po naturalny kres, była także europejskim liderem w liczbie podpisów, zebranych pod tym szczytnym projektem!

Komitet Narodowy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”:

Jakub Bałtroszewicz, Joanna Banasiuk, Michał Baran, Bogdan Chazan, Mariusz Dzierżawski, Kaja Godek, Piotr Gładysz, Małgorzata Mąsiorska, Olgierd Pankiewicz, Joanna Potocka, Tomasz Terlikowski, Paweł Wosicki, Antoni Zięba

W skrócie – co należy zrobić?

Mając na uwadze orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (w sprawie Brüstle vs. Greenpeace) który uznał, że embrion ludzki jest początkiem rozwoju istoty ludzkiej, komitet “Jeden z Nas” dąży do takiej zmiany prawa, by UE zakończyła finansowanie aktywności, które wiążą się z niszczeniem ludzkich embrionów, w szczególności w obszarach badań, rozwoju i zdrowia publicznego oraz finansowania dostępu do aborcji.

Warunkiem rozpatrywania projektu zmian w przepisach finansowych UE przez Komisję Europejską jest poparcie inicjatywy przez 1 milion obywateli, przynajmniej siedmiu państw członkowskich Unii Europejskiej (z czego obywatele Rzeczypospolitej Polskiej muszą oddać przynajmniej 38 250 głosów poparcia inicjatywy). Inicjatywą „Jeden z nas” objęte jest aktualnie 25 państw członkowskich UE.

Celem Polskiego Komitetu Narodowego jest zebranie jak największej liczby głosów, przekraczającej niezbędne minimum. Chcemy, aby przedstawiciel inicjatywy „Jeden z Nas” referując sprawę na forum UE czuł rzeczywistą siłę swojego mandatu.

Podpisy pod inicjatywą można także zbierać na formularzu papierowym.

Można go pobrać tutaj:  Jedenznas  Instrukcja do zbierania podpisów:  Instrukcja

Formularz należy odesłać do koordynatora Polskiego Komitetu Narodowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”:

Fundacja „Głos dla Życia”
ul. Forteczna 3
61-362 Poznań

Podpisz się pod inicjatywą przez internet

Wesprzyj akcję

* cena brutto + koszt dostawy