Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

O Karcie Rodziny Dużej

Karta Rodziny Dużej funkcjonuje w Poznaniu od marca 2013 roku.
Adresowana jest ona do rodzin wielodzietnych, zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie miasta Poznania. Za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej.

Z Karty skorzystać mogą również:

– rodziny zastępcze

– rodzinne domy dziecka

– placówki opiekuńczo-wychowawcze o charakterze rodzinnym

Karta Rodziny Dużej uprawnia jej posiadaczy do ulg w różnego rodzaju placówkach i instytucjach usługowych. Obecnie jest ich kilkadziesiąt, lecz stale do programu przystępują nowi partnerzy.

Karta Rodziny Dużej ma na celu nie tylko zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych ale również promocję rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w społeczeństwie.

Jak odebrać Kartę?

Kartę Rodziny Dużej wydaje Poznańskie Centrum Świadczeń (ul. Wszystkich Świętych 1, Poznań).

Wnioski można składać osobiście, na formularzu dostępnym w Poznańskim Centrum Świadczeń lub elektronicznie korzystając z formularza znajdującego się na stronie internetowej Centrum.

 Przejdź do formularza.

ULGA KOMUNIKACYJNA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

ROZSZERZONA NA RODZICÓW !!!

Dzięki staraniom Rady Rodziny Dużej od 1 lipca ulga komunikacyjna dla dzieci z rodzin wielodzietnych została rozszerzona na rodziców!

Do korzystania z 95% zniżki na przejazdy komunikacją miejską uprawnieni są rodzice i dzieci z rodzin prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Ulga dotyczy rodzin zamieszkałych w Poznaniu i w miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko.

Formalności związane z udokumentowaniem ulgi należy załatwić w Punktach Obsługi Klienta ZTM.

 

* cena brutto + koszt dostawy