Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Redakcja

dr Paweł Wosicki – redaktor naczelny

Jakub Bałtroszewicz

Anna Dyndul

Aleksandra Maria Gil

Jolanta Próchniewicz

Stali współpracownicy:

Bogna Białecka

ks. dr Marek Dziewiecki

dr Henryk Jarosiewicz

Ewa Kowalewska

dr Jacek Pulikowski

Antoni Szymański

Maciej Tabor

Adres redakcji:

Poznań 61-362

ul. Forteczna 3

tel. (061) 653 03 91

fax (061) 653 03 94

e-mail: fundacja@glosdlazycia.pl

* cena brutto + koszt dostawy