Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv
Strona główna / Działalność / Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

prolife_logo

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zrzesza 86 organizacji prorodzinnych zajmujących się obroną życia poczętego oraz wspieraniem rodziny w różnych aspektach jej funkcjonowania: od niesienia pomocy materialnej poprzez edukację społeczeństwa aż do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym na szczeblu samorządowym, krajowym i unijnym.

W 2012 roku została uhonorowana Europejską Nagrodą Obywatelską.

Fundacja „Głos dla Życia” jako członek Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia,
prowadzi biuro PFROŻ oraz koordynuje działania w ramach przeprowadzanych przez Federację akcji.

Najważniejszym celem, który przyświeca Federacji os początku, jest doprowadzenie do uchwalenia ustawy chroniącej życie każdego człowieka bez wyjątku – w tym dziecka poczętego. Obecnie obowiązująca ustawa O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży pozwala zabić nienarodzone dziecko w trzech przypadkach, jednak zastąpiła ustawę z 1956r. – która dopuszczała aborcję na żądanie – właśnie dzięki działaniom wielu organizacji zrzeszonych w Federacji.

W przyjętej deklaracji ideowej czytamy m.in.: „Uznając życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci za wartość fundamentalną, poszanowanie prawa do życia każdej istoty ludzkiej bez względu na wiek czy kondycję psychofizyczną, uważamy za podstawę, na której budować należy cały system w suwerennym państwie.” Natomiast w statucie jako pierwszy wśród stawianych sobie celów wymienione jest „inspirowanie i popieranie wszelkich działań zmierzających do ukształtowania takiego systemu prawnego, który chroniłby życie i zdrowie dziecka poczętego i jego matki – także w sensie prawno-karnym”.

Zapraszamy na stronę Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

* cena brutto + koszt dostawy