Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv
Strona główna / Działalność / Poznański Tydzień Rodziny

Poznański Tydzień Rodziny

Fundacja „Głos dla Życia” we współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” i Urzędem Miasta Poznania zorganizowała w 2013 r. Pierwszy Poznański Tydzień Rodziny. Trwał on dłużej niż 7 dni – rozpoczął się on Międzynarodowym Dniem Rodziny 15 maja, a zakończył Dniem Matki 26 maja.

Przesłaniem Poznańskiego Tygodnia Rodziny jest hasło „Rodzina – dobry wybór!”. Dobry wybór dla wszystkich: dla osób dorosłych, które we współmałżonku mogą znaleźć wsparcie; dla dzieci, które w pełnej rodzinie mają zapewnioną realizację wszystkim potrzeb życiowych; dla osób starszych i chorych, które mogą godnie żyć dzięki pomocy ze strony innych członków rodziny; dla miasta i jego struktur – jako miejsce wychowania kolejnych mieszkańców.

Poznański Tydzień Rodziny jest elementem nowatorskiego programu przyjętego jednogłośnie przez Radę Miasta Poznania (Uchwała nr Xl/597/Vi/2012, Rady Miasta Poznania, z dnia 6.11.2012.). Już w wstępie uchwały czytamy się dość krzepiące słowa:

1. Rada Miasta Poznania uznaje za priorytetowe i strategiczne działania na rzecz poznańskich rodzin wychowujących dzieci. Inwestycja ta pozwoli na rozwój Miasta w następnych latach. Ważnym elementem tych działań będzie promocja i wsparcie rodzin wielodzietnych.
2. Rada Miasta Poznania w obliczu narastającego niżu demograficznego i wyludniania się Poznania wprowadza do realizacji Program „Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu”, zwany dalej Programem.
3. Miasto Poznań wprowadza Program, mając na uwadze wysiłek, jaki rodziny wielodzietne wkładają w wychowanie następnych pokoleń mieszkańców Miasta.

W tym czasie Tygodnia Rodziny odbyło się w Poznaniu wiele imprez, spotkań i wydarzeń, które promowały wartości rodzinne i ocieplić wizerunek rodziny, w tym szczególnie rodziny wielodzietnej. Propozycje skierowane do rodzin miały umożliwić im uczestnictwo w życiu społeczno–kulturalnym naszego miasta.

Strona Poznańskiego Tygodnia Rodziny

* cena brutto + koszt dostawy