Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv
Strona główna / Informacje / Aborcyjny wyłom zrobiony, niestety…

Aborcyjny wyłom zrobiony, niestety…

Parlament Irlandii zgodził się na legalizację aborcji w przypadku, gdy ciąża zagraża życiu matki. Dotychczas aborcja była całkowicie zakazana w tym kraju. Ustawę przyjęto 137 głosami przeciwko 31.

Obrońcy życia uznali tę decyzję za „zbrodnię przeciwko sercu i duszy kraju” i rozpoczęli modlitwę w intencji przyszłych ofiar aborcyjnych zabójstw dzieci nienarodzonych. Z kolei proaborcyjna aktywistka Eleanor White powiedziała, że przyjęcie ustawy oznacza „koniec centralnej roli, jaką dotychczas w Irlandii odgrywał Kościół katolicki”, zdecydowanie sprzeciwiający się dopuszczalności aborcji.

Ustawa była projektem rządowym. Mimo to pięcioro parlamentarzystów z rządzącej partii Fine Gael (Plemię Irlandczyków) zagłosowało przeciwko nowemu prawu, za co zostali wykluczeni z jej grupy parlamentarnej.Jest wśród nich minister ds. europejskich Lucinda Creighton, która zrezygnowała z tego stanowiska. – Nie można robić ustępstw w sprawach życia i śmierci – wyjaśniła w telewizji.

za: ekai.pl


Wiadomości

* cena brutto + koszt dostawy