Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv
Strona główna / Informacje / GDY RODZICIELSTWO JEST WYZWANIEM

GDY RODZICIELSTWO JEST WYZWANIEM

Od zawsze wiadomo, że rodzicielstwo jest zadaniem. Często rodzicielstwo jest trudnym zadaniem, niekiedy nawet wyzwaniem.

Dlatego Fundacja Głos dla Życia” prowadzi kampanię społeczno-informacyjną „Gdy rodzicielstwo jest wyzwaniem”.

Przyjrzyjmy się okolicznościom, w których rodzicielstwo jest wyzwaniem, zadaniem szczególnym, niekiedy heroicznym. Są to sytuacje, kiedy rodzina jest dotknięta ciężką i/lub śmiertelną chorobą dziecka przed urodzeniem; gdy rodzice są osobami niepełnoletnimi (nastolatkami), a tym samym niedojrzałymi pod względem społecznym i psychologicznym; gdy na świat przychodzi dziecko niepełnosprawne.

Wyzwanie dotyczy też sytuacji wydawałoby się zwyczajnych, czyli dobrego przygotowania się do porodu pod względem fizjologicznym i psychologicznym zarówno matki jak i ojca dziecka oraz korzystanie z rad, dotyczących opieki nad dzieckiem w pierwszych miesiącach życia po urodzeniu i możliwości wsparcia w tym czasie ze strony profesjonalistów: lekarzy, położnych, pielęgniarek, czy douli.

Opieka perinatalna to leczenie matki,  dziecka podczas ciąży, porodu i po urodzeniu. Gdy na świat ma przyjść dziecko, którego życie jest zagrożone, a rokowania co do stanu zdrowia złe, rodzice potrzebują szczególnego i profesjonalnego wsparcia, potrzebują też informacji, że są instytucje, świadczące pomoc w sytuacji, gdy urodzi się dziecko martwe lub umierające. W Poznaniu istnieje Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne „Razem”.

 

Innego działania wymaga sytuacja, gdy rodzicami zostają nastolatki. Ciąże młodocianych rodziców pociągają za sobą ogromne zmiany, ważne decyzje i przyspieszony kurs odpowiedzialności za własne życie i życie nienarodzonego dziecka. Wczesne macierzyństwo i ojcostwo wymaga nowego spojrzenia na swoje miejsce w rodzinie i zbudowania nowych relacji z partnerem. To także czas na przebudowanie własnej tożsamości, wybór właściwych doradców i przyjaciół oraz zmianę wielu nawyków.

 

Z kolei w sytuacji, kiedy na świat przychodzi dziecko niepełnosprawne, opieka nad nim radykalnie zmienia świat rodziców; życie ulega przewartościowaniu, a wychowywanie dziecka z dysfunkcjami zmusza do życiowych zmian. Postawa życiowa, wrażliwość i dzielność takich rodziców są godne uznania i wsparcia. Bycie ojcem lub matką niepełnosprawnego dziecka jest niezwykłym wyzwaniem, a także, mimo trudności, siłą napędową do działania. Dzielenie się miłością, czasem, wytrwałością ukazuje wyższe poziomy człowieczeństwa i wrażliwości.

Wreszcie w ramach opieki perinatalnej działają liczne szkoły rodzenia, które ukierunkowane są m.in. na przygotowanie matek do porodu, a ojców do wspierania żon i partnerek podczas tego wydarzenia. Położne, pielęgniarki i lekarze udzielają także rad, dotyczących pielęgnacji chorego dziecka w pierwszych miesiącach życia po urodzeniu.

Wszystkie te obszary niezwykłego rodzicielstwa wymagają dostrzeżenia, dowartościowania i zabezpieczenia – poprzez komplementarną pomoc, wsparcie i informację. Temu właśnie ma służyć kampania społeczno-informacyjna, prowadzona przez Fundację „Głos dla Życia” we współpracy z Urzędem Miasta Poznania.

 

Partnerem kampanii są: Przewodnik Katolicki, Fundacja Javani, Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne „RAZEM”, Szkoła Rodzenia „Dobry Początek”, Głos Wielkopolski, Radio Poznań, Radio Emaus i portal GminadlaRodziny.pl.


Wiadomości

* cena brutto + koszt dostawy