Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv
Strona główna / Informacje / Europejska Karta Równości uchylona – „uchwała istotnie narusza prawo”

Europejska Karta Równości uchylona – „uchwała istotnie narusza prawo”

Bardzo dobra wiadomość! Nasz głos został wysłuchany – dziękujemy każdemu, kto podpisał Apel!

W odpowiedzi na Apel, którego podpisywanie zainicjowała nasza Fundacja wraz z „Rodzinnym Poznaniem” – 16 marca br. – wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk uchylił uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 11 lutego br. w sprawie przyjęcia „Karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym”.
Warto przypomnieć, że o uchylenie uchwały zwracali się do wojewody nie tylko przedstawiciele rodziców, m.in. ze Społecznej Rady Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań” czy Fundacji „Głos dla Życia”, ale także Forum Współpracy Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych zrzeszające kilkadziesiąt podmiotów.

W informacji przekazanej przez Biuro Prasowe Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pod którą podpisał się rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube, czytamy:

„Poznańska uchwała dotycząca Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym istotnie narusza prawo. Wśród naruszeń są m.in. brak właściwej podstawy prawnej dla określonych zadań realizowanych przez samorząd czy wykroczenia poza zakres kompetencji samorządu. Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk po analizie prawnej stwierdził nieważność uchwały.

Decyzja wojewody zapadła 16 marca br. Wojewoda stwierdził nieważność uchwały ze względu na szereg naruszeń prawa. – Przede wszystkim rada miasta podjęła uchwałę bez powiązania z zadaniami i procedurami właściwymi dla funkcjonowania organów samorządu terytorialnego, czyli bez podstawy prawnej. Przepisy prawne przywołane przez radę miasta Poznania – jako podstawa podjęcia ww. uchwały, odnoszą się do innych sfer działalności organów samorządu terytorialnego i nie mogły stanowić podstawy do przyjęcia karty – wyjaśnia wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Poza tym wojewoda zauważał, że postanowienia zawarte w karcie wykraczają poza zakres kompetencji przypisanych zarówno organowi wykonawczemu, jak i organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że akt ten i postulaty w nim zawarte nie mogą znaleźć swojego odzwierciedlenia w działalności prawodawczej organów gminy. Postanowienia przyjętego przez radę miasta dokumentu ingerują także w aspekt finansowy działania jednostek samorządu terytorialnego. Wynika to z faktu, że karta zobowiązuje Prezydenta Miasta Poznania do planowania wydatków. Żaden przepis prawa nie upoważnia jakiegokolwiek podmiotu do wydawania wiążących dyspozycji w zakresie obligatoryjnego wydatkowania środków budżetowych.

Wojewoda podkreśla także brak precyzyjności w zakresie prawidłowej legislacji, co utrudnia interpretację dokumentu – kluczowe jest to, aby adresat przepisu wiedział, jak ma się zachować, bądź jakie uprawnienia na mocy tego przepisu mu przysługują. Z kolei organ stosujący przepis musi wiedzieć, w jaki sposób go zinterpretować”.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk udzielił wywiadu portalowi Polskie Forum Rodziców jeszcze przed podjęciem decyzji o uchyleniu uchwały Rady Miasta Poznania ws. tzw. Karty Równości, który można przeczytać tutaj.

 

polskieforumrodzicow.pl


Wiadomości

* cena brutto + koszt dostawy