Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv
Strona główna / Informacje / Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny

Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny

Konwencja Praw Rodziny jest pierwszym na świecie aktem prawa międzynarodowego, która kompleksowo ujmuje prawa rodzin, w tym prawa rodziców, małżonków
oraz ich dzieci. Rozwiązania przyjęte w Konwencji stanowią odpowiedź na współczesne problemy i zagrożenia, z którymi od wielu lat zmagają się liczne rodziny.

„Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny może zjednoczyć Europę i tych wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na tym, żeby Europa żyła, żeby nasze narody miały przyszłość” – mówi europoseł Marek Jurek z partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

 

 

Chodzi przede wszystkim o dyskryminację małżeństw i rodzin wielodzietnych, nasilającą się propagandę przedstawiająca rodziny jako źródła patologii i przemocy, kwestionowanie prawa rodziców
do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, wykorzystywanie instytucji publicznych do indoktrynacji ideologicznej małoletnich, promowanie patologicznych form współżycia społecznego takich jak związki homoseksualne, eskalacja ideologii gender zacierającej naturalne
różnice między płciami, brak szacunku dla godności ludzi na najwcześniejszym etapie ich życia czy utrwalanie się mentalności przeciwnej poczęciu nowego życia.

Konwencja Praw Rodziny kodyfikuje odwieczne, fundamentalne zasady leżące u podstaw wszystkich cywilizowanych społeczeństw, z których obecnie tylko część cieszy się ochroną prawa międzynarodowego oraz konstytucji krajowych. Do tych zasad zalicza się traktowanie rodziny jako
podstawowej komórki społeczeństwa, ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, wspieranie wielodzietności, uznawanie rodziny za najlepsze środowisko rozwoju dla dziecka, ochrona tożsamości małżeństwa rozumianego jako trwały i dobrowolny związek kobiety i mężczyzny.

Niestety, choć wiele z tych zasad zostało zapisanych w Międzynarodowych Paktach Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji ONZ o prawach dziecka czy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, często
zapisy te pozostają pustymi deklaracjami. Dlatego konieczne jest przyjęcie nowej umowy międzynarodowej o globalnym zasięgu, która podniesie obecne standardy i zapewni rodzinom realne gwarancje ochrony ich praw.

 

Konwencja Praw Rodziny jest też konkretną propozycją, która mogłaby zastąpić Konwencję Stambulską:

Konwencja powstała z inicjatywy Posła do Parlamentu Europejskiego, Prezesa Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka i przygotowana przez ekspertów Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

 


Wiadomości

* cena brutto + koszt dostawy