Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv
Strona główna / Informacje / Papieski medal dla inż. Antoniego Zięby

Papieski medal dla inż. Antoniego Zięby

Dr inż. Antoni Zięba, znany obrońca życia i rodziny, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka oraz wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, został wczoraj uhonorowany Medalem Pro Ecclesia et Pontifice („Dla Kościoła i Papieża”). To wysokie odznaczenie przyznawane przez papieża (na wniosek biskupa diecezjalnego) osobom szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz Kościoła.

– Chcieliśmy, aby właśnie dzisiaj w uroczystość św. Józefa w tym szczególnym miejscu jakim jest Bazylika Mariacka to odznaczenie mogło być panu inżynierowi wręczone właśnie dlatego, że dzięki swemu ogromnemu zaangażowaniu na rzecz obrony życia, staje przed nami jako ktoś, kto rzeczywiście wziął do serca to wezwanie, jakie anioł skierował do św. Józefa: Nie bój się przyjąć dziecka. On walczy o dzieci innych mężów i mężczyzn, o dzieci w innych rodzinach w imię najbardziej pięknie pojętej solidarności międzyludzkiej – mówił o inż. Antonim Ziębie arcybiskup.

 

Po otrzymaniu medalu dr inż. Antoni Zięba zwrócił się do zebranych w Bazylice Mariackiej. Podziękował Panu Bogu, który swoim błogosławieństwem towarzyszy dziełu obrony życia już prawie 40 lat i który powołał go do tej misji.

– To, co przypadło mi wraz z przyjaciółmi czynić, to było moje powołanie. Mówię to jasno i nie od dzisiaj. Pan Bóg powołał inżyniera do wspaniałego dzieła obrony życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres i za to chcę publicznie Panu Bogu w Trójcy Jedynemu i Najświętszej Maryi Pannie podziękować – mówił.

Dziękował Stolicy Apostolskiej i arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, inicjatorowi przyznania wyróżnienia, kapłanom, najbliższym współpracownikom i żonie Alicji.

Inżynier Zięba przytoczył także słowa Jana Pawła II, które, jak podkreślił, zmieniły całe jego życie i dały początek misji obrony życia. „I życzę i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, ażeby była wierna świętemu prawu życia”.

Na zakończenie zwrócił się do zebranych z apelem: – Dziękujmy Panu za dar swojego życia, za dar życia naszych bliskich i za możliwość uczestniczenia we wspaniałym dziele obrony życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.

 

www.m.niedziela.pl/Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska


Wiadomości

* cena brutto + koszt dostawy