Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv
Strona główna / Informacje / POLSKA KONSTYTUCJA PO STRONIE ŻYCIA – HISTORYCZNY WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

POLSKA KONSTYTUCJA PO STRONIE ŻYCIA – HISTORYCZNY WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

W związku z wczorajszym orzeczeniem Trybunału, który uznał, że Polska Konstytucja chroni życie każdego człowieka od poczęcia niezależnie od stanu zdrowia, publikujemy oświadczenie różnych organizacji. Łączy je radość z takiego wyroku i przekonanie, że jest on wezwaniem do podjęcia jeszcze większych wysiłków na rzecz wsparcia rodzin oczekujących narodzin chorych dzieci.

Warszawa, 22 października 2020

My, przedstawiciele różnych grup i środowisk, które postrzegają Polskę jako kraj, w którym każdy człowiek, bez względu na wiek czy stan zdrowia, ma prawo się urodzić, żyć i umrzeć naturalną śmiercią, z satysfakcją i radością przyjęliśmy wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego, że przesłanka eugeniczna do aborcji jest niezgodna z Konstytucją RP. Wyrok ten uznajemy za historyczne zwycięstwo cywilizacji życia, do której budowania takczęsto wzywał Polaków św. Jan Paweł II.

Zdajemy sobie sprawę, że prawo, choć ważne, nie jest jedynym instrumentem cywilizacji życia, o którą walczymy w naszej Ojczyźnie. Dlatego decyzję o prawnej ochronie życia dzieci chorych traktujemy jako wyzwanie dla całego społeczeństwa, które odtąd w większym stopniu powinno okazywać solidarność i wsparcie dla takich osób i ich rodzin. Dlatego apelujemy:

– do ojców dzieci poczętych zagrożonych chorobą o otoczenie matki dziecka specjalna troską i udzielanie jej wszelkiego wsparcia na drodze ratowania zdrowia i życia ich dziecka. Warto przypomnieć tu opinię znanego francuskiego seksuologa, prof. Paula Cauchard’a, że żadna kobieta nie targnęłaby się na życia swojego dziecka, gdyby miała wsparcie jego ojca;

– do Prezydenta RP, Parlamentarzystów, Rządu RP i władz samorządowych wszystkich
szczebli o przygotowanie i realizację skutecznych programów wsparcia dla dzieci, kobiet i rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne. To właśnie solidarność i wsparcie w trudnych momentach dodaje sił rodzicom i jest dowodem na humanitaryzm społeczeństwa. Podkreślamy tu też potrzebę rozbudowania sieci tzw. hospicjów prenatalnych, które dają wsparcie rodzicom i pozwalają godnie przeżyć śmierć ich dziecka;

– do wychowawców i ludzi mających wpływ na postawy społeczne, w tym szczególnie
pracowników mediów, o uwrażliwianie na potrzeby rodzin wychowujących chore dzieci, kształtowanie odpowiedzialnych postaw, szczególnie wśród chłopców i mężczyzn. Ukazywanie prawdy, że sens życia można odnaleźć nie tyle zaspakajając swoje potrzeby, co służąc wsparciem i pomocą innym, podejmując wyzwania, jakie niesie życie. Ważnym jest też ukazywanie wartości osób obarczonych różnymi niepełnosprawnościami, dla rodziny i całego społeczeństwa. Przykładem może być zaangażowanie osób z zespołem Downa w domach opieki, gdzie wielu z nich, po przyuczeniu, jest zdolnych wykonywać z radością i zaangażowaniem uciążliwe dla innych prace, związane z pielęgnacją osób starszych i chorych. Czas spojrzeć na ludzi obarczonych niepełnosprawnością nie tyle jako obciążenie, ale jako unikalną wartość dla całej społeczności!

Bądźmy solidarni z cierpiącymi i potrzebującymi wsparcia, także kosztem własnej wygody – to jest prawdziwą miarą naszego człowieczeństwa!

Na zakończenie, słowa wdzięczności kierujemy pod adresem posłów, którzy wniosek o stwierdzenie tej niezgodności złożyli, wyrazy uznania należą się szczególnie posłowi Bartłomiejowi Wróblewskiemu, który godnie prezentował wnioskodawców przed TK. Dziękujemy wszystkim, którzy od lat, konsekwentnie upominając się o prawo do życia dla wszystkich poczętych dzieci bez wyjątków, doprowadzili do dzisiejszego zwycięstwa prawa do życia.

Wśród sygnatariuszy m.in.:
1. Narodowy Marsz Życia
2. Chrześcijański Kongres Społeczny
3. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
4. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
5. Fundacja Głos dla Życia
6. Męski Różaniec Warszawa:
7. Fundacja Skrzydła Chwały
8. Wojownicy Maryi
9. Żołnierze Chrystusa,
10. Mężczyźni św. Jana Pawła II
11. Mężczyźni św. Józefa
12. Fundacja Mamy i Taty
13. Młodzież Wszechpolska
14. Instytut Ordo Caritatis
15. Fundacja św. Benedykta
16. Fundacja Słowo
17. Poznań dla Życia
18. Wspólnota Krwi Chrystusa
19. Rycerze Kolumba
20. Instytut Ordo Iuris
21. Serce w sercu
22. Stowarzyszenie Solidarność Polskich Rodzin
23. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza
24. Stowarzyszenie ODPOWIEDZIALNY GDAŃSK
25. Human Life International Polska – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia

KONTAKT
dr Paweł Wosicki prezes Fundacji Głos dla Życia- 602 385 245,
Lidia Stańczuk-Grabczuk Rzecznik Narodowego Marszu Życia – 535 225 566,


Wiadomości

* cena brutto + koszt dostawy