Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv
Strona główna / Informacje / Powołano Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie

Powołano Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie

19 grudnia 2015 roku w Krakowie powołano Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie (PTODM), którego zadaniem będzie zapewnienie i podniesienie jakości opieki duchowej jako elementu holistycznej opieki nad pacjentem, a także stworzenie definicji i zasad dobrej praktyki w tej dziedzinie.

W zebraniu założycielskim wzięli udział lekarze, pielęgniarki, położne, psycholodzy, pedagodzy i etycy z całego kraju oraz duchowni Kościołów katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego, a także przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Jak się okazuje, w wielu krajach funkcjonuje już standard opieki duchowej w medycynie jako element całościowej opieki medycznej. Standardy postępowania w tym zakresie i wytyczne z kilku krajów przybliżyła zebranym dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik – specjalista w dziedzinie opieki paliatywnej.

Natomiast konkretny przykład takiego działania w jednym z zachodnich szpitali przedstawił ks. Andrzej Muszala, referując o istniejącej tam współpracy odpowiednio wykształconych w zakresie opieki duchowej fachowców, którymi są nie tylko osoby duchowne, ale także świeckie – jako pracownicy medyczni i wolontariusze. Pracują oni w zespołach, które koordynuje specjalista opieki duchowej, a ponieważ jest ich znacznie więcej niż kapelanów, docierają do większej liczby chorych i są w stanie „być uważnymi“ na ich potrzeby. Ta uważność jest niezbędnym elementem, aby rozpoznać potrzeby duchowe chorego i odpowiedzieć na nie. Istotne jest wyjaśnienie, że opieka duchowa nie oznacza jedynie aspektu religijnego, ale jest znacznie szerszym pojęciem i jest kierowana do wszystkich chorych i ich bliskich, także tych, którzy nie identyfikują się z żadną religią.

Na strukturę każdego człowieka składa się ciało, psychika i duch, dlatego, aby utrzymać jego dobrostan, szczególnie w sytuacjach granicznych, takich jak choroba czy perspektywa przedwczesnej śmierci, niezbędna jest troska o każdą z tych sfer, a zatem troska o całego człowieka. Tymczasem w medycynie często opieka nad pacjentem sprowadza się jedynie do troski o ciało, która jest niewystarczająca, tak jak nie wystarczające jest u chorego terminalnie łagodzenie bólu totalnego tylko środkami farmakologicznymi. Co więcej, to właśnie w obliczu cierpienia lub śmierci potrzeby duchowe chorego i jego rodziny rosną, ponieważ otwiera się w człowieku potrzeba rozważań egzystencjalnych i przewartościowania dotychczasowego życia. Naprzeciw tym potrzebom powinny wychodzić specjaliści pomocy duchowej, dlatego nowopowstałe Towarzystwo zamierza wspierać dotychczasowe formy opieki w tym zakresie i tworzyć nowe.

Zgodnie z przyjętym statusem podstawowym celem działalności PTODM jest „integrowanie i reprezentowanie środowiska osób zainteresowanych opieką duchową w medycynie, świadczoną na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin, dążenie do zapewnienia im wysokiej jakości tejże opieki oraz wspieranie rozwoju badań naukowych i promowanie wiedzy w tym zakresie”.

Istotnym zadaniem Towarzystwa będzie m.in. wypracowanie modelu kształcenia specjalistów opieki duchowej w medycynie, aby w polskich szpitalach pracowali kompetentni eksperci w dziedzinie. Zasady udzielania wsparcia duchowego powinny się też znaleźć w programach kształcenia przed i podyplomowego lekarzy, pielęgniarek, położnych i psychologów. Ważnym celem PTODM jest także edukacja społeczna, by każdy pacjent miał świadomość, że w szpitalu może liczyć nie tylko na fachową pomoc medyczną, ale także na profesjonalną opiekę duchową. PTODM powstało z inicjatywy grupy w składzie: dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik (Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy), dr Marek Krobicki (Bonifraterska Fundacja Dobroczynna), dr n. med. Piotr Gajewski (redaktor naczelny Medycyny Praktycznej), dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski (Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), ks. dr hab. Andrzej Muszala (Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) i dr n. med. Dominik Krzyżanowski (Zakład Medycznych Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu). Członkowie tej grupy tworzą Zarząd Towarzystwa, do którego wybrano również prof. dr. hab. n. med. Jacka Imielę, Konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych. Prezesem PTODM została dr hab. Małgorzata Krajnik.

Newsletter Bioetyczny Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII


Wiadomości

* cena brutto + koszt dostawy