Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv
Strona główna / Informacje / Poznaniacy! Piszemy apel do Radnych: nie chcemy takiej karty

Poznaniacy! Piszemy apel do Radnych: nie chcemy takiej karty

Apel do radnych Miasta Poznania o odrzucenie Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

11 lutego br. radni Miasta Poznania będą głosować nad przyjęciem (bądź odrzuceniem) „Europejskiej karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym”.

Poniżej można pobrać przykładową treść maila – apel o odrzucenie Karty Równości – który następnie można wysłać do radnych miasta Poznania przed głosowaniem nad przyjęciem, które ma się odbyć 11 lutego br.

Adresy mailowe poznańskich radnych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania:Poniżej wklejamy adresy radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej i niezrzeszonych – wystarczy skopiować:

grzegorz_ganowicz@um.poznan.pl; wojciech_chudy@um.poznan.pl; monika_danelska@um.poznan.pl; malgorzata_dudzic-biskupska@um.poznan.pl; bartlomiej_ignaszewski@um.poznan.pl; grzegorz_jura@um.poznan.pl; wojciech_kreglewski@um.poznan.pl; dominika_krol@um.poznan.pl; maria_lisiecka-pawelczak@um.poznan.pl; pawel_matuszak@um.poznan.pl; marta_mazurek@um.poznan.pl; lukasz_mikula@um.poznan.pl; filip_olszak@um.poznan.pl; przemyslaw_polcyn@um.poznan.pl; andrzej_rataj@um.poznan.pl; tomasz_stachowiak@um.poznan.pl; marek_sternalski@um.poznan.pl; anna_wilczewska@um.poznan.pl; malgorzata_wozniak@um.poznan.pl; konrad_zaradny@um.poznan.pl; halina_owsianna@um.poznan.pl; dorota_bonk@um.poznan.pl; henryk_kania@um.poznan.pl; pawel_sowa@um.poznan.pl

 

 

LIST OTWARTY DO RADNYCH MIASTA POZNANIA
Poznań, 5 lutego 2020

 

Szanowni Państwo Radni Miasta Poznania,

W związku z przewidywanym na najbliższej Sesji RM (11 lutego br.) głosowaniem nad przyjęciem przez Miasto Poznań „Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”, jako mieszkaniecy Poznania, wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec jej uchwalenia i prosimy o głosowanie za jej odrzuceniem.

Specyficznie pojęta polityka równości (nazywana w dokumencie gender mainstreaming),, do prowadzenia której zobowiązuje się Miasto Poznań przyjmując Kartę, jest nie do zaakceptowania z wielu względów, tu wymienimy niektóre z nich:

  1. Karta narusza obowiązujące prawo, m.in. prawo oświatowe (ingerencja w programy nauczania w ramach walki ze „stereotypami płci”) i prawo o zamówieniach publicznych (wymóg prowadzenia polityki równości przez podmioty współpracujące z Miastem i realizujące zadania przez nie zlecone).
  2. Karta ma charakter totalny w tym sensie, że Miasto uznaje sprawę równości płci jako sprawę dla samorządu najważniejszą, pierwszoplanową i fundamentalną, sprawą której podporządkowane mają być wszystkie inne działania, w każdym obszarze aktywności. Sprawa równości płci ma mieć pierwszeństwo i być przedkładane ponad inne chronione wartości, w tym dobro rodziny.
  3. Karta nie była konsultowana z mieszkańcami Poznania, mimo że jej przyjęcie dotyczyć będzie każdej formy aktywności i polityki Miasta w każdym obszarze, a więc dotykać będzie wszystkich mieszkańców. Przytłaczająca większość Poznaniaków w ogóle o Karcie nie słyszała, a zorganizowana przez środowiska społeczne debata w tej sprawie, została przez Prezydenta zlekceważona, mimo zaproszenia w debacie nie wziął udziału żaden jego przedstawiciel.
  4. Karta zobowiązuje Miasto do finansowania z publicznych pieniędzy szeroko zakrojonych badań i różnorakich kampanii społecznych na rzecz „walki ze stereotypami płci” (takim stereotypem jest w rozumieniu Karty np. pogląd, że do ról społecznych kobiety należy opieka nad dzieckiem). Środki te mają trafiać do organizacji promujących szeroko pojęte zasady ideologii gender.

Uważam, że tak szeroka ingerencja w życie naszego Miasta wymaga szerokich konsultacji społecznych, przyjęcie Karty bez ich przeprowadzenia byłoby wielkim nadużyciem zaufania wyborców.

/podpis/


Wiadomości

* cena brutto + koszt dostawy