Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv
Strona główna / Informacje / „Tak dla rodziny, nie dla gender”

„Tak dla rodziny, nie dla gender”

Zachęcamy do włączenia się w obywatelską inicjatywę ustawodawczą „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Celem inicjatywy jest niezwłoczne wypowiedzenie genderowej Konwencji stambulskiej, a także podjęcie prac nad opracowaniem projektu Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny i przedstawienie go na forum międzynarodowym. 

Konwencja stambulska uderza w podstawy polskiego porządku ustrojowego kwestionując autonomię i tożsamość rodziny oraz ograniczając prawo do wychowania dzieci przez rodziców. Ignoruje zupełnie wychowawcze prawa rodziny, stanowiące przyrodzone prawo ludzkie, szeroko potwierdzone w dokumentach praw człowieka od Konstytucji RP (w art. 48, 53 i szczególnie 72) po Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Wbrew standardom konstytucyjnym nakazuje, by władze wykorzeniały tradycje i zwyczaje dotyczące ról kobiet i mężczyzn (art. 12 konwencji). Uderzając w podstawowe instytucje społeczne likwiduje bariery chroniące przed przemocą. Dokument ten oficjalnie dotyczy „zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, ale w rzeczywistości ma charakter po prostu genderowy.

Promotorzy Konwencji stambulskiej nie ukrywają, że zamierzają jej używać także do podważenia prawnej ochrony życia nienarodzonych tam, gdzie ona jeszcze obowiązuje.

Dlatego obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Projekt ustawy zawiera w swojej treści zgodę na wypowiedzenie Konwencji stambulskiej, a także zobowiązuje rząd do podjęcia prac nad Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny – dokumentem, który zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny.

„Celem Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny jest wzmocnienie rodziny i jej członków, gdyż to właśnie dobrze funkcjonująca rodzina jest najlepszym środowiskiem chroniącym przed przemocą” – komentuje zastępca pełnomocnika komitetu Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Adres strony internetowej inicjatywy: www.chronmyrodziny.pl.

POBIERZ KARTĘ PODPISÓW


Wiadomości

* cena brutto + koszt dostawy