Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv
Strona główna / Informacje / Zmarł prof. Troszyński

Zmarł prof. Troszyński

W wieku 96 lat marł prof. dr hab. Michał Troszyński, ginekolog i położnik, autor wielu publikacji, w tym podręcznika dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny. 

Urodził się 3 września 1921 r. w Czekanówku (pow. Brodnica, woj. pomorskie). W 1952 r. otrzymał dyplom lekarza medycyny Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1964 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Warszawie, a w 1971 r. tytuł doktora habilitowanego. W 1989 r. został profesorem zwyczajnym. W okresie 1952-1956 odbył staż na etacie starszego asystenta w Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 1956 do 1975 r. był zatrudniony w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie.

W 1975 r. zorganizował Klinikę Położnictwa i Perinatologii oraz Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka, będąc I zastępcą dyrektora ds. medycyny rozrodczości. W latach 1979-1991 był przewodniczącym Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii. W czasie swojej kadencji wprowadził system trójstopniowej selektywnej opieki nad matką i dzieckiem, a także obowiązek szczegółowej analizy przyczyn zgonów matek oraz noworodków. Zapoczątkował obowiązkowe szkolenia położników i ginekologów w zakresie ciąży wysokiego ryzyka.  Po przejściu na emeryturę w 1991 r. rozpoczął pracę jako konsultant w Klinice Położnictwa i Ginekologii.

Od 1998 r. kierował Pracownią Analiz Zdrowia Prokreacyjnego w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka.

Dorobek naukowy prof. Michała Troszyńskiego obejmuje ponad 200 prac opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym.  Od 1952 r. prof. Michał Troszyński był członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, od 2000 r. – członkiem honorowym. Od 1992 do 1999 r. był członkiem Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka. W latach 1993-2002 przewodniczył Krajowemu Zespołowi Naturalnego Planowania Rodziny, powołanemu przez ministra zdrowia.

Msza św. żałobna zostanie odbyła się odprawiona w sobotę, 15 lipca, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy, pochowany został na cmentarzu w Aleksandrowie.


Wiadomości

* cena brutto + koszt dostawy