Fundacja „Głos dla Życia”
 
jest organizacją pozarządową powstałą w 1991 r. Jest jedną z najstarszych w Polsce organizacji pro-life. Stanowi zaplecze logistyczno-finansowe Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Fundacja podejmuje różnego rodzaju działania na rzecz szeroko pojętej obrony życia i rodziny. (Zobacz: działalność).
Zespół Fundacji „Głos dla Życia” stanowią ludzie oddani sprawie obrony Cywilizacji Życia i Miłości. To pasjonaci, ideowcy.

Tworzą materiały edukacyjne, pomagają materialnie samotnym matkom i rodzionom w potrzebie, organizują konferencje, podejmują dzieła modlitewne w intencji obrony życia i rodziny, angażują się na rzecz zmiany prawa, by jak najefektywniej służyło ono życiu i rodzin.