Dla wątpiących w godność i wartość ludzkiego życia, i to od pierwszych chwil, sam Bóg staje się człowiekiem. Poczęty w łonie kobiety, jak każdy inny, aby życie ludzkie uświęcić swoją miłością i dosłowną obecnością. Niesie tym przesłanie każdemu: jesteś chciany i kochany! Twoje życie jest cudem i darem dla świata. A jeśli Twoja historia ma trudne i przykre początki - ta cudowność może być ukryta, może potrzebujesz innych ludzi, by wybaczać i ją odkrywać. Ale to nie zmienia faktu, Twoje życie jest świętością. Jezus, Maryja, Józef rozumieją to najlepiej - początki ich rodziny były tajemnicze i niezwyczajne.
Modlimy się dziś o poszanowanie i miłość dla każdego życia, od chwili poczęcia do śmierci naturalnej, które zaowocuje pokojem, też w Ukrainie.
fot.: Henry Ossawa Tanner, Zwiastowanie
 

Henry Ossawa Tanner The Annunciation

Henry Ossawa Tanner, Zwiastowanie