4417287579793625741

 

Warszawa 22 października 2022

NIENARODZONY MIARĄ DEMOKRACJI
oświadczenie uczestników sympozjum „Polska konstytucja po stronie życia”
zorganizowanego przez Koalicję dla Życia i Rodziny 

logo2 

Dziś, w drugą rocznicę ogłoszenia werdyktu Trybunału Konstytucyjnego zapewniającego prawną ochronę życia, dotąd dyskryminowanym przez polskie prawo chorym dzieciom poczętym, pragniemy wskazać na doniosłe i pozytywne skutki tego jakże potrzebnego
i ważnego orzeczenia.

Wymiernym tego wskaźnikiem jest liczba legalnie dokonanych aborcji w roku 2021
w porównaniu z poprzednim, 2020 rokiem, spadła dziesięciokrotnie, z 1076 do 107. Już sam ten fakt pokazuje, jak bardzo decyzja TK przyczyniła się do polepszenia prawnej ochrony życia.

Jednak orzeczenie to przyniosło też inne, ważne zmiany w społecznej świadomości. Wskazało jednoznacznie, że osoby chore czy niepełnosprawne, mają takie samo prawo do życia jak osoby zdrowe. Mobilizuje też do szukania pozytywnych rozwiązań, a więc poszukiwania
i wdrażania nowych metod diagnozowania i leczenia już w prenatalnej fazie życia, organizowania opieki nad dzieckiem i matką z problemową ciążą, wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.

Ta ostatnia sprawa jak dotąd nie doczekała się satysfakcjonującego rozwiązania – dlatego ponawiamy nasz apel do rządzących o umożliwienie podjęcia pracy zawodowej rodzicom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne bez ich utraty, a także zwiększenie zasiłku pielęgnacyjnego.

Wszystkim krytykom decyzji Trybunału Konstytucyjnego i zwolennikom prawa do aborcji przypominamy słowa św. Jana Pawła II:

„Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej.”

Niech te słowa naszego rodaka będą dla nas wskazówką i zachętą do budowania społeczeństwa opartego na bezwzględnym poszanowaniu prawa do życia każdej ludzkiej istoty – od momentu poczęcia po naturalny kres życia!

Koalicja dla Życia i Rodziny

Kontakt: dr Paweł Wosicki - 602385245

__________________________________________________________________________________
Koalicja dla Życia i Rodziny, będąca nieformalną platformą współpracy środowisk zaangażowanych w obronę życia i rodziny. W skład Koalicji wchodzą m.in.: Fundacja „Głos dla Życia”, Fundacja Życie i Rodzina, Polskie Stow. Obrońców Życia Człowieka, Instytut ORDO CARITATIS, Fundacja „Misja: Służba Rodzinie”, Instytut Analiz Płci i Seksualności "Ona i On", Stowarzyszenie na rzecz NPR, Fundacja Świętego Benedykta, Fundacja „Słowo”, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Stow. Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza.