Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

1/2008 – Gdzie się podziały nasze dzieci?

W najnowszym magazynie „Głos dla Życia”:
– Filip Longman, w artykule „Demograficzny paradoks”, bije na alarm, że współczesne społeczeństwa nie chcą mieć dzieci. Przedstawia przyczyny tego smutnego zjawiska i jego dramatyczne konsekwencje, zwłaszcza dla przyszłych pokoleń. Autor wskazuje jednocześnie na ciekawą zależność — im bardziej religijni są rodzice, tym więcej mają dzieci.

 

– Jan Maria Jackowski, ceniony pisarz i publicysta, w wywiadzie udzielonym gazecie dzieli się swoją wiedzą na temat rodziny. Jackowski zauważa, że jako cywilizacja przeżyliśmy wiele eksperymentów „alternatywnych” wobec tradycyjnej, normalnej rodziny. „Z tego bilansu jasno wynika, że tylko rodzina składająca się z mężczyzny i kobiety oraz ich dzieci, w której jest przekazywany dar życia i w której powstają zobowiązania międzypokoleniowe, stanowi sprawdzoną formę ludzkiego istnienia. I tylko taka rodzina jest fundamentem zdrowego społeczeństwa”. Niemniej walka o rodzinę wciąż trwa. Współcześnie jest ona zagrożona nachalnym promowaniem tzw. związków homoseksualnych.

– Urszula Dudziak, wykładowca KUL, przypomina, że jedynie dom rodzinny jest najlepszym miejsce wychowania dzieci. W osobach mamy i taty dzieci spotykają się z pierwszymi, mającymi wpływ na całe życie, wzorcami męskości i kobiecości. Z tego powodu na rodzicach spoczywa szczególna odpowiedzialność. Od ich postawy i poziomu dojrzałości zależy to, czy dzieci będą potrafiły odróżniać dobro od zła, kochać, podążać za prawdą, radzić sobie z różnymi sytuacjami, które niesie życie, np. cierpieniem, śmiercią, obowiązkami pracy.

– Richard G. Wilkins, w wywiadzie zatytułowanym ”Służba życiu zroszona łzami”, opowiada o swej długoletniej walce o ratowanie dzieci poczętych. Ten amerykański prawnik jest obecnie dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Rodziną i Rozwojem w Doha (Katar). Wilkins jest pierwszą osobą, która wszczęła procedurę na rzecz odwrócenia w USA wyroku legalizującego aborcję. Za swoją działalność był wielokrotnie napiętnowany przez politycznie poprawne media.

– Bruce Abramson dokonuje cennej analizy Konwencji Praw Dziecka przyjętej na forum ONZ. Dostarcza w ten sposób intelektualnej amunicji dla każdego obrońcy życia. Okazuje się, że Konwencja – o czym wielu ludzi w ogóle nie wie – chroni także dzieci poczęte. W preambule tego dokumentu znajduje się zapis: „Dziecko, z uwagi na swoja niedojrzałość psychiczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed jak i po urodzeniu”. Państwa, które zalegalizowały u siebie aborcję, a jednocześnie ją ratyfikowały Konwencję w rzeczywistości w ogóle jej nie przestrzegają. Przypomnienie o tym jest istotne w związku z akcją – której patronuje Stolica Apostolska – na rzecz wprowadzenia przez ONZ światowego moratorium zakazującego wykonywania aborcji.

Poza tym w „Głosie dla Życia” teksty tak znanych autorów jak ks. bp. Stanisław Stefanek, ks. Marek Dziewiecki i Jacek Pulikowski, wiadomości z kraju i ze świata na tematy pro-life oraz informacje o pierwszym w Polsce „Modlitewniku obrońcy życia i rodziny”.

DARIUSZ HYBEL

Głos dla Życia dostępny w prenumeracie ( roczna – 30 zł, półroczna – 15 zł). Zamówienia można składać drogą pocztową lub elektroniczną: Fundacja „Głos dla Życia”, ul. Forteczna 3, 61 – 362 Poznań, tel. (61) 653 03 91, fax (61) 653 03 94, e-mail: glos@prolife.com.pl www.prolife.com.pl. Wpłat można dokonywać na blankietach pocztowych lub bezpośrednio na konto: nr 22 1090 1359 0000 0000 3501 8621.

« Powrót do sklepu

* cena brutto + koszt dostawy