Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

5/2008 – Prawa człowieka przeciwko człowiekowi?

Najnowszy numer „Głosu dla Życia” publikuje artykuł Jakoba Cornidesa, w którym autor ukazuje, jak na forum międzynarodowych organizacji, przedstawiciele cywilizacji śmierci zabiegają o uznanie aborcji za… niezbywalne prawo człowieka. Dokonuje się to poprzez różnego rodzaju orzeczenia, opinie czy stanowiska przyjmowane przez UE, ONZ czy tzw. Europejski Trybunał Praw Człowieka. Cornides przytomnie zauważa: „Jeżeli aborcja jest prawem człowieka, to Związek Radziecki, który w 1923 r. jako pierwszy kraj na świecie ją zalegalizował, musi uchodzić za prawdziwego promotora praw człowieka, a wszyscy inni byli w błędzie, gdy odmówili radosnego poddania się jego rządom”. Autor tym samym wskazuje na totalitarne źródła, z których czerpią koncesjonowani „obrońcy praw człowieka” z UE czy ONZ, działający w rzeczywistości przeciwko człowiekowi.

 

Brian McCall, wykładowca na Uniwersytecie Oklahoma (USA) i ceniony publicysta, w wywiadzie na łamach „Głosu” dzieli się swoim doświadczeniem ojca rodziny wielodzietnej. Wskazuje na przyczyny anty-rodzinnego nastawienia, które dotyka współczesną kulturę. McCall porównuje warunki życia w Unii Europejskiej i USA (zna z autopsji oba regiony) z punktu widzenia dobra małżonków i ich dzieci. Jego diagnozę powinni sobie wziąć do serca unijni politycy, obciążający swoich obywateli nadmiernymi daninami publicznymi: „Chociaż system amerykański, w sensie konkretnych korzyści ekonomicznych dla rodzin wielodzietnych nie zapewnia wiele, rodziny zatrzymują większą część swoich zarobków. Gdy chodzi o podatki, to życie w Europie kosztowało nas dwa razy więcej. Znamy z żoną niejedną europejską rodzinę wielodzietną, która z trudnością radzi sobie ekonomicznie. Przy tych samych dochodach o wiele łatwiej byłoby im w Ameryce”.

Warto zapoznać się z artykułem, który nosi znamienny tytuł „Narkotyk nowego tysiąclecia”. Autorka tekstu, Marie-Claire Hernandez uwrażliwia na problem uzależnienia dzieci i młodzieży od pornografii dystrybuowanej za pośrednictwem najnowszych rozwiązań technologicznych. Jest to tym bardziej groźne, że wielu rodziców nie potrafi korzystać ze współczesnych zdobyczy informatycznych. Nie są więc nawet świadomi, po co sięgają ich — nierzadko już — uzależnione dzieci i jak im pomóc. Autorka przedstawia symptomy i stopnie uzależnienia od pornografii. Zniewolenie od niej „może wywołać prawdziwy „efekt tsunami”, skutkujący dezintegracją osobowości, rodziny i społeczeństwa oraz rosnącą liczbą przestępstw na tle seksualnym na wszystkich szczeblach społecznych” — konkluduje Hernandez.

Poza tym w „Głosie dla Życia” wiele innych artykułów znanych i cenionych autorów, m.in.: Jacka Pulikowskiego, ks. Marka Dziewieckiego, Macieja Tabora, o. Andrzeja Rębacza, oraz mnóstwo informacji z kraju i ze świata na temat obrony życia i rodziny.

DARIUSZ HYBEL

Głos dla Życia dostępny w prenumeracie ( roczna – 30 zł, półroczna – 15 zł). Zamówienia można składać drogą pocztową lub elektroniczną: Fundacja „Głos dla Życia”, ul. Forteczna 3, 61 – 362 Poznań, tel. (61) 653 03 91, fax (61) 653 03 94, e-mail: glos@prolife.com.pl www.prolife.com.pl. Wpłat można dokonywać na blankietach pocztowych lub bezpośrednio na konto: nr 22 1090 1359 0000 0000 3501 8621.

« Powrót do sklepu

* cena brutto + koszt dostawy