Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

6/2008 – Obrona życia w Polsce, Europie i świecie

Trudno we współczesnej Polsce rozpatrywać ważne zagadnienia moralne bez uwzględnienia polityczno-kulturowego kontekstu, w którym znajduje się nasza ojczyzna. Trudno lekceważyć np. zalecenia Unii Europejskiej czy decyzje podejmowane na forum ONZ, które są jawnym czy zawoalowanym atakiem na życie i rodzinę. Obrońcy życia muszą więc nieść swoje przesłanie, wszędzie na świecie, gdzie to tylko możliwe.

 

W najnowszym numerze „Głosu dla Życia” warto przeczytać wywiad z Patrickiem Buckley, irlandzkim działaczem pro-life i konsultantem ONZ, który dzieli się swoim doświadczeniem walki z cywilizacją śmierci, budowaną przez wpływowe instytucje międzynarodowe. Buckley w następujących słowach skomentował – coraz częściej podnoszony na świecie – perwersyjny postulat, by prawo do aborcji uznać za prawo… człowieka: „Utrzymywanie, że mamy do czegoś prawo, za wszelką cenę, bez respektowania prawa do życia drugiego człowieka jest zaprzeczeniem idei praw człowieka. Ochrona naszych praw nakłada obowiązek ochrony praw innych. A szacunek dla życia człowieka jest tu wartością fundamentalną”.

Cenną inicjatywą o wymiarze globalnym jest World Prayer for Life — Światowa Krucjata Modlitwy w obronie Życia Człowieka, która została powołana w Polsce, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Na łamach „Głosu dla Życia”, sekretarz krucjaty, inż. Antoni Zięba zauważył, że jest ona znakiem czasu: „Ma przede wszystkim charakter przebłagalny za grzech aborcji. Jego skala bowiem jest niewyobrażalna. I wojna światowa przyniosła śmierć ok. 10 milionów ludzi, II wojna światowa ok. 55 milionów ofiar; wojna z nienarodzonymi 1 miliard ofiar. Ta straszliwa wojna z dziećmi nienarodzonymi trwa i każdego roku przybywa kolejnych 50 milionów ofiar”.

W „Głosie dla Życia” znalazły się również dwa bardzo dobre teksty na temat in vitro. W ten sposób pismo włącza się w debatę, która przetacza się w polskim parlamencie i mediach na temat legalizacji tej techniki sztucznej reprodukcji. W pierwszym z artykułów, zatytułowanym: „Dziecko — osoba czy produkt?” ks. Marek Dziewiecki podkreślił, że „potomstwo poczęte w probówce, na zamówienie potencjalnych rodziców, to nie wyczekiwana i bezwarunkowo kochana osoba, ale technologiczny produkt!Tymczasem nie tylko dorosły, ale także dziecko jest osobą, której nie można posiadać i której nie można sobie zamówić”.

W drugim artykule, prof. Bogdan Chazan przypomniał, że technika in vitro ufundowana jest na zabijaniu istot ludzkich. Bowiem każdy akt prawny regulujący tego rodzaju procedury skutkować będzie zamrażaniem, a zatem niszczeniem zarodków: „Nie ma systemu trwałego przechowywania zarodków. Wiadomo, że ich wartość biologiczna zmniejsza się wraz z czasem przebywania w stanie zamrożonym i nie mogą one być wiecznie przechowywane w lodówce. Próba sprawdzenia ich zdolności do życia, a więc rozmrożenie, to wydanie na nich wyroku śmierci. Tekst prof. Chazana ukazał się pod szokującym tytułem: „In vitro — lodówki pełne zamrożonych ludzi”.

W „Głosie dla Życia” znaleźć można także m.in. przesłanie dr Wandy Pułtawskiej o aktualnych zadaniach obrońców życia, wkładkę Fundamenty Rodziny, artykuł Jacka Pulikowskiego o wymownym tytule „Najbezpieczniejsze miejsce na świecie!”, świadectwa poświęcone wierności życiu i afirmacji rodziny oraz wiele informacji z kraju i ze świata na tematy pro-life.

DARIUSZ HYBEL

Głos dla Życia dostępny w prenumeracie ( roczna – 30 zł, półroczna – 15 zł). Zamówienia można składać drogą pocztową lub elektroniczną: Fundacja „Głos dla Życia”, ul. Forteczna 3, 61 – 362 Poznań, tel. (61) 653 03 91, fax (61) 653 03 94, e-mail: glos@prolife.com.pl www.prolife.com.pl. Wpłat można dokonywać na blankietach pocztowych lub bezpośrednio na konto: nr 22 1090 1359 0000 0000 3501 8621.

« Powrót do sklepu

* cena brutto + koszt dostawy