Czas troski o rodzinę | Fundacja Głos dla życia

Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Czas troski o rodzinę

„Rodzina powinna zostać otoczona troską organów kościelnych, społecznych i państwowych w celu zapewnienia jej potrzebnej pomocy na płaszczyznach życia społecznego, ekonomicznego i duchowego” – tak brzmi pierwszy z 10 postulatów wypracowanych podczas I Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny.
W Gnieźnie w dniach 19-20 czerwca br. spotkało się ok. 150 osób zajmujących się rodziną – przedstawicieli ruchów i wspólnot, fundacji i stowarzyszeń oraz duszpasterstwa rodzin. Owocem dwudniowych obrad jest „Przesłanie z Forum”, które trafiło do wielu środowisk, m.in. do ludzi odpowiedzialnych za troskę o rodzinę w Kościele: biskupów, rektorów wyższych seminariów duchownych, w których formowani są przyszli księża, duszpasterzy rodzin oraz doradców życia rodzinnego.
Pierwszy raz w Polsce i na taką skalę 19 i 20 czerwca w Gnieźnie spotkały się osoby zaangażowane w ruchy i wspólnoty małżeńskie oraz w duszpasterstwo rodzin, a także przedstawiciele instytucji wspierających rodzinę. Celem I Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny, inspirowanego zachętą papieża Franciszka, była pomoc małżeństwom oraz rodzinom w odkryciu radości z ich powołania.
Biskup Jan Wątroba przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP, tak mówił o założeniach Forum:  „Małżeństwo i rodzina są fundamentem życia i wiary, miejscem wychowania. Warto i trzeba ciągle z nowym zapałem podejmować ten temat. Poprzez adhortację «Amoris laetitia» oraz dwa synody o rodzinie zachęcał do tego papież Franciszek. Natomiast sytuacja demograficzna w naszym kraju i rosnący wskaźnik rozwodów wręcz przymuszają do czynnego zaangażowania w tę kwestię. W Kościele i w społeczeństwie potrzeba różnych form troski o małżeństwa i rodziny, ale też współpracy pomiędzy podmiotami i instytucjami. Dlatego zaprosiliśmy do Gniezna przedstawicieli ruchów, wspólnot, a także fundacji i stowarzyszeń, których celem jest pomoc rodzinie oraz promocja tradycyjnych wartości”.
Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali  wykładów: Czego potrzebuje rodzina Mieczysława Guzewicza,
Filozoficzno-antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny ks. prof. Tadeusza Guza, Teologia ciała Jana Pawła II – reminiscencje „Amoris laetitia”  ks. dr Przemysława Kwiatkowskiego oraz wzięli udział we Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem kard. Kevina Josepha Farrell, prefekta Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Natomiast 20 czerwca kard.  Farell wygłosił wykład Zaangażowanie katolików świeckich w głoszenie Ewangelii rodziny – „Amoris laetitia”. Kontynuacją były dyskusje panelowe w trzech obszarach: przygotowania małżeństw, rodzin, księży do formacji osób w drodze do małżeństwa, towarzyszenia małżeństwom i rodzinom na drodze wzrostu duchowego, rozeznawania i towarzyszenia osobom po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego i żyjącym w powtórnym związku.
Uczestnicy z pomocą prelegentów odczytywali przesłanie adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, by w warunkach współczesnego świata pomóc rodzinom cieszyć się prawdziwą miłością. Według zamysłu papieża Franciszka duszpasterstwo ma być bliskie rodzinie, chodzi więc o to, by uczynić z parafii centrum duszpasterstwa małżeństw i rodzin, miejsce spotkania dla wszystkich, którzy pragną odkryć piękno miłości. Owocem spotkania jest Przesłanie – tekst podkreślający wartość rodziny i wskazujący na konieczność szeroko rozumianej troski o nią.

 

 

 

czytaj więcej w wydaniu papierowym

zamów prenumeratę

* cena brutto + koszt dostawy