Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Jako pierwsza kobieta w historii Kościoła

Wspomnienie o śp. Teresie Kramarek
15 grudnia 1928 – 4 czerwca 2018

Polscy obrońcy życia ponieśli kolejną wielką stratę – 4 czerwca, w 90 roku życia, zmarła nagle dr Teresa Kramarek. Pomimo zaawansowanego wieku była sprawna i aktywna, dlatego Jej śmierć była dla nas zaskoczeniem i wielkim smutkiem.
Człowiek głębokiej wiary, niestrudzona obrończyni życia, zawsze wierna swojemu powołaniu lekarza – nigdy nie przyłożyła ręki do zabicia poczętego dziecka. Swoją postawą ocaliła wielką liczbę poczętych dzieci, uratowała od aborcji wiele kobiet i wiele małżeństw od rozpadu.
Dziełem Jej życia jest opracowanie tzw. metody polskiej naturalnego planowania rodziny, które w 1970 r. zostało wydane drukiem jako „Metoda termiczna regulacji poczęć”, a potem ciągle uaktualniane i wznawiane jako „Rozpoznawanie okresowej płodności małżeństwa. Metoda objawowo-termiczna” (wydawane przez Fundację „Głos dla Życia”).
Po studiach medycznych pracowała w szpitalu ginekologiczno-położniczym we Wrocławiu, z którego została zwolniona z powodu odmowy wykonywania aborcji, dopuszczalnej wtedy na mocy proaborcyjnej ustawy z dnia 27.04.1956 r. Przez dłuższy czas była bez pracy, a potem prowadziła poradnię ginekologiczną dla dziewcząt.
W roku 1979 przeprowadziła się do Poznania i pracowała w poradni ginekologicznej zakładów Cegielskiego w Poznaniu. Wśród pacjentek znana była jako ta, która „na pewno nie da skierowania”. Ta opinia pamiętana jest do dziś, bo kiedy niedawno dr Teresa trafiła do szpitala HCP jako pacjentka, przypomniała Jej to jedna ze starszych pielęgniarek.
Wiele lat pracowała w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu i jednocześnie wraz ze Sł. Bożą Teresą Strzembosz zajęła się szkoleniem instruktorek NPR, uczestniczyła także w spotkaniach z lekarzami, prowadzącymi poradnictwo NPR. Dzięki wieloletniej działalności w poradniach i prowadzeniu szkoleń NPR dr Kramarek zebrała bogate doświadczenie w analizie poszczególnych przypadków. To pozwoliło Jej na dokonanie studiów porównawczych i praktycznych zastosowań wiedzy o naturalnym planowaniu rodziny w życiu wielu par małżeńskich, żyjących w różnych warunkach i posiadających różny stopień doświadczenia oraz motywacji do stosowanych NPR. Badania i materiały, które opracowała, przedstawiła osobiście papieżowi Pawłowi VI (na jego zaproszenie), co miało wpływ na encyklikę „Humanae Vitae”, ogłoszoną w 1968 roku.
Za swoją pracę została odznaczona papieskim medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”. W 2001 r. z grupą przyjaciół założyła Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność”, które pracuje nad rozpowszechnianiem i dalszym rozwojem metody.
Do samego końca prowadziła konsultacje dla wszystkich zgłaszających się par, osobiście, listownie i przez telefon. Jeszcze po śmierci przychodzą listy od pacjentek, które z powodu nagłej śmierci dr Kramarek nie mogły o tym wiedzieć…
Niezwykły człowiek, oddana Panu Bogu, pełna pokory i skromności. Kiedy w 2000 r. otrzymała Order Papieża Świętego Sylwestra – jako pierwsza kobieta w historii Kościoła – wiedziało o tym zaledwie kilka osób, chociaż pochodziła z licznej rodziny (miała 10 rodzeństwa). Nie była charyzmatycznym mówcą, nie występowała publicznie, ale działała dyskretnie i cicho, zawsze do dyspozycji pacjentów. O tym, jak ukryta była jej posługa, niech świadczy przykład z mszy św. pogrzebowej: kiedy bp Zdzisław Fortuniak ogłosił, że diecezja rozważa wpisanie jej na listę „świadków wiary”, co stanowi pierwszy etap ewentualnego procesu beatyfikacyjnego, dla wielu osób było to zaskoczenie.
Z wielkim żalem żegnamy Teresę. Bardzo nam będzie jej brakować!

 

* cena brutto + koszt dostawy