Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Najnowsze dane statystyczne ISKK

ISKK – Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, dotyczące Duszpasterstwa Rodzin

Według najnowszych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w 2017 roku sakramentu małżeństwa udzielono ok. 134 tys. parom.

W 2017 r. liczba spraw wniesionych do sądów kościelnych pierwszej instancji o stwierdzenie nieważności małżeństwa wynosiła 4,3 tys., z czego rozstrzygnięto 3,9 tys. spraw, w tym nieważność małżeństwa stwierdzono w 2,8 tys. takich przypadków, co stanowi 71% spraw rozstrzygniętych w ciągu roku. W 907 przypadkach wydano wyrok przeciw nieważności.
W 94 przypadkach zrzeczono się procesu. Liczba spraw wniesionych na wokandę w trybie „procesu skróconego” wynosiła 10. Z tego 8 zakończyło się orzeczeniem nieważności małżeństwa.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

zamów prenumeratę

* cena brutto + koszt dostawy