Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

W Polsce musi się zmienić podejście do chorych dzieci

Polskie społeczeństwo potrzebuje wielkiej przemiany mentalności, jeśli chodzi o postawę wobec ciężko chorych dzieci. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, uznające przesłankę eugeniczną do wykonania aborcji za niezgodną z Konstytucją, pomoże zobaczyć także w chorym dziecku osobę, której należy się ochrona i troska. Konieczne jest również wsparcie psychologiczne dla rodzin takich dzieci, które w pewnych sytuacjach może być nawet ważniejsze niż pomoc finansowa.

Orzeczenie Trybunału uświadamia jasno – także rodzicom – że ciężko chore dziecko jest w pełni osobą i w związku z tym należy mu się ochrona. Mówię o tym na podstawie bolesnych doświadczeń duszpasterskich. Niejednokrotnie obserwowałem, że w momencie, kiedy pojawiała się informacja, że dziecko może urodzić się chore – mężczyzna opuszczał kobietę. Zdarzały się też przypadki, że cała rodzina wywierała na kobietę ogromną presję psychiczną, żeby takie dziecko poddała aborcji. Obecne rozstrzygnięcie konstytucyjne stanowi więc dla mnie ważny punkt: kobieta, która do tej pory miała wątpliwości – podkreślam, to nie jest tylko kwestia religijna, ale kwestia wrażliwości i sumienia matki, bo żadna normalna kobieta nie chce zabić swojego dziecka – teraz wie, że jej dziecko, niezależnie od stanu zdrowia, jest od poczęcia osobą, chronioną przez Konstytucję i państwo polskie.

Praca nad zmianą mentalności
Po drugie: musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby pokazać, że te dzieci, niezależnie od tego, jak długo będą żyły i jaką wadą są obarczone – są osobami, które cieszą się ochroną prawną i winny doświadczać szacunku. A skoro tak, to musimy zmienić mentalność, bo te dzieci, zwłaszcza w mniejszych, wiejskich ośrodkach ciągle jeszcze są ukrywane, wzbudzając poczucie wstydu oraz myśli: „co my z tym zrobimy”, i „żeby się ludzie nie dowiedzieli”… Widzę tu wielką rolę państwa, Kościoła, różnych organizacji pozarządowych i najbliższej rodziny takiego dziecka.

Zachęcamy do zapoznania się z szerszą argumentacją w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy