Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Zabezpieczyć fundament

Wywiad z biskupem Stanisławem Stefankiem TChr,
przeprowadzony przez panią Marzenę Nykielo po zakończeniu Synodu o Rodzinie w 2015 r.
  • Zajmuje się Ksiądz Biskup sprawami rodziny od ponad 40 lat. Przez ponad 25 kierował Ksiądz Instytutem Studiów nad Rodziną w Łomiankach, przez kilkanaście lat był Ksiądz Biskup przewodniczącym Rady Rodziny Episkopatu Polski, a od 1993 roku jest Ksiądz członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny. Nie sposób więc znaleźć kogoś, kto miałby pełniejszy obraz rodziny, jej aktualnych potrzeb i problemów. Udało się synodowi należycie odczytać potrzeby rodziny? Trafnie wyznaczył kierunki działań?

Synod wywołał cały szereg pragnień. Poza tymi sterowanymi sensacjami medialnymi jest wiele realnych potrzeb. Jest duże zapotrzebowanie na to, aby kapłani, duszpasterze i ich najbliżsi współpracownicy – czyli doradcy rodzinni, katecheci, opiekunowie społeczni Caritas, zespoły ewangelizujące – ułatwili drogę do życia sakramentalnego, do życia z Bogiem, żeby łatwiej było człowiekowi pojąć, co to znaczy żyć z Bogiem, dlaczego jest spowiedź, dlaczego mamy głód życia duchowego zaspokoić przyjmowaniem Pana Jesusa w Komunii św. Jest duże zapotrzebowanie na zbliżenie się duszpasterzy do normalnego domu rodzinnego. Ten zakres zapotrzebowań, tę serię próśb i pytań powinniśmy potraktować jako przedmiot naszej troski. Myślę, że głos ojców synodalnych ośmielił bardziej środowiska świeckich do tego, by szli z Ewangelią do innych. Duchownych z kolei zachęcił do nieco bardziej odważnych działań na rzecz rodziny. Zdarza się, że księża mają obawy, mówią, że się nie znają na życiu rodzinnym. Nie muszą się znać, to nasi świeccy przyjaciele tworzą życie rodzinne. My się znamy na Ewangelii, na modlitwie, na życiu sakramentalnym. I swoją obecnością, bardzo dyskretną, ale równocześnie bardzo ojcowską, mamy być w tym życiu obecni.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy