Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Zapłaciła wysoką cenę

List bp. Jana Wątroby, przewodniczącego Rady KEP do spraw rodziny do uczestników pogrzebu śp. Teresy Kramarek
Warszawa, dnia 7 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo!
Pogrążona w żałobie Rodzino!
Bardzo głęboko poruszyła mnie wiadomość o śmierci śp. Teresy Kramarek, którą Pan życia i śmierci powołał do siebie w dniu
4 czerwca br., w 90 roku życia.

W imieniu własnym, a także pracowników Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin – zwłaszcza tych, którzy znali i cenili – składam wyrazy współczucia wszystkim, których dotknęła Jej śmierć: najbliższej rodzinne, krewnym, przyjaciołom, znajomym oraz długoletnim współpracownikom.
Nie mając możliwości uczestniczenia w uroczystości pogrzebowej, pragnę na ręce Szanownych Państwa złożyć najszczersze kondolencje oraz wyrazy wdzięczności za wieloletnią pracę Drogiej nam Zmarłej, przez którą wspierała Kościół w trosce o świętość i godne życie małżeństw i rodzin w naszym kraju.
Świętej pamięci Teresa Kramarek pozostanie w naszej pamięci jako osoba cechująca się wyjątkową szlachetnością charakteru, wrażliwością serca i szerokością umysłu. Była oddanym, ofiarnym i odpowiedzialnym lekarzem ginekologiem-położnikiem. Napotykając na trudności ze strony reżimu komunistycznego, nie pozwoliła złamać swojego sumienia. Wiernie stała na straży i świętości i nienaruszalności życia ludzkiego. Za co zapłaciła wysoką cenę. Z powodu zdecydowanego sprzeciwu wobec przepisów wykonawczych proaborcyjnej ustawy, została pozbawiona możliwości pracy w szpitalu. Nie poddała się. Swoją wiedzą oraz bogatym doświadczeniem służyła w poradnictwie w zakresie naturalnego planowania rodziny. Właśnie tej dziedzinie poświęciła całe życie i stała się twórczynią tzw. polskiej metody naturalnego planowania rodziny.
W postawie pełnej pokory i najgłębszego szacunku wobec śp. Teresy Kramarek, kobiety pełnej wiary i męstwa, łączę się duchowo z wszystkimi, którzy oddają ziemi Jej ciało, a duszę powierzają Miłosiernemu Bogu. Niech przyjmie On do swej chwały wierną Służebnicę. Niech zajaśnieje Jej światło życia wiecznego i ogarnie radość spotkania ze Zmartwychwstałym.
My, pełni zadumy nad naszą doczesnością i przemijaniem, trwający w nadziei zbawienia, pozostańmy w stałej gotowości na spotkanie z Panem.

Z modlitwą i błogosławieństwem
Bp Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski
Przewodniczący Rady ds. Rodziny

czytaj więcej w wydaniu papierowym

 

* cena brutto + koszt dostawy