Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Prawda encykliki Humanae vitae

Prezentujemy fragmenty mało znanego tekstu kardynała Karola Wojtyły, który ukazał się w 1969 roku w języku włoskim jako oficjalny komentarz do encykliki Pawła VI.

Późniejszy papież odegrał znaczącą rolę w przygotowaniu podłoża filozoficznego i teologicznego Humanae vitae. Opowiada o tym wydana niedawno w języku włoskim książka ks. Pawła Gałuszki pt. Karol Wojtyła i „Humanae vitae”. Wkład arcybiskupa Krakowa i grupy polskich teologów w encyklikę Pawła VI.
Norma wypisana na sercu
Encyklika Pawła VI jako dokument najwyższego Magisterium Kościoła naucza moralności ludzkiej i chrześcijańskiej zarazem, w jednym z kluczowych punktów. Prawda encykliki Humanae vitae jest więc na pierwszym planie prawdą normatywną. Przypomina zasady moralności, które stanowią normę obiektywną. Norma ta wypisana jest również na sercu ludzkim, jak o tym świadczy choćby wypowiedź Ghandiego, do której odwołaliśmy się na początku. Tym niemniej ta obiektywna zasada moralności łatwo ulega subiektywnym zniekształceniom bądź też bardziej powszechnemu zaciemnieniu. (…) Ojciec święty wypowiada w encyklice Humanae vitae swe pełne zrozumienie naprzód dla tych wszystkich okoliczności, które zdają się przemawiać przeciwko nauczanej przez Kościół zasadzie moralności małżeńskiej. Zdaje sobie również sprawę z tych wszystkich trudności, na jakie narażony jest współczesny człowiek, oraz ze słabości, jakim podlega.

czytaj więcej w wydaniu papierowym – zamów BEZPŁATNIE

* cena brutto + koszt dostawy