Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Rozpoznawanie płodności: nowe perspektywy

W wydawanym przez amerykańskie Katolickie Towarzystwo Medyczne czasopiśmie „The Linacre Quarterly” ukazał się w ubiegłym roku interesujący artykuł, poświęcony zaletom połączenia tradycyjnych metod naturalnego rozpoznawania płodności z miarodajnym i prostym w użyciu testerem hormonalnym nowego typu*.
Domowy tester płodności
Leonard Blackwell, Delwyn Cooke i Simon Brown są naukowcami, pracującymi nad metodami monitorowania przebiegu cyklu kobiecego poprzez wdrożenie nowego typu domowych testerów hormonalnych.
W obszernym opracowaniu starają się na podstawie analizy kilkudziesięciu pozycji bibliograficznych rozstrzygnąć, które biologiczne wskaźniki płodności są najbardziej miarodajne i jak mogą korelować ze sobą obserwacje różnorakich objawów, występujących w cyklu kobiecym. Dzielą te wskaźniki na pośrednie oraz bezpośrednie. Do tych pierwszych zaliczają pomiary stężenia hormonów folikulotropowego i luteinizującego (FSH, LH), a także obserwację śluzu szyjkowego i podstawowej temperatury ciała. Za wskaźniki bezpośrednie uznają natomiast pomiar stężeń estradiolu i progesteronu, czyli hormonów wytwarzanych w jajnikach podczas procesów zachodzących w cyklu kobiecym.
Chodzi więc o taki system, który opierałby się na bezpośrednich wskaźnikach hormonalnych, a równocześnie nie wymagałby niedostępnego w warunkach domowych ultrasonograficznego monitorowania rozwoju pęcherzyków jajnikowych ani równie uciążliwego określania poziomów estradiolu i progesteronu we krwi.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

zamów prenumeratę

* cena brutto + koszt dostawy