Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Aborcja a zdrowie psychiczne

W 2013 r. Irlandia uchwaliła prawo, zgodnie z którym ciąża będzie mogła być przerwana w sytuacji, w której jej trwanie stwarzać będzie istotne i realne zagrożenie dla zdrowia lub życia kobiety. Jeden z zapisów noweli stanowi, iż aborcja będzie dozwolona również w chwili, w której u kobiety w trakcie ciąży wystąpią tendencje lub myśli samobójcze.
W kontekście zdarzeń, które miały miejsce na Wyspach Brytyjskich warto rozważyć, jak polskie przepisy prawno-medyczne odnoszą się do tzw. „psychiatrycznych przesłanek aborcyjnych”.

Kontekst aborcji
Pojawienie się myśli „S”, jak często psychiatrzy określają stan wystąpienia tendencji samobójczych, stanowi sytuację, która może być powiązana z doświadczaniem objawów choroby psychicznej lub też przebiegać może jako element szeroko rozumianych nie psychotycznych zaburzeń psychicznych (nie występują tutaj zatem takie objawy, jak halucynacje, urojenia itd.). W pierwszym przypadku najczęściej pojawia się konieczność zmniejszenia dawek przyjmowanych przez pacjentkę leków, co może negatywnie wpłynąć na jej zdrowie oraz powodować stany zagrożenia dla życia i zdrowia. Tym samym w dalszym ciągu występować mogą myśli samobójcze, powiązane z doświadczanymi omamami (wzrokowymi, słuchowymi, czucia wewnętrznego) lub też urojeniami (owładnięcia, hipochondrycznymi, odnoszącymi itd.). U pacjentki chorującej na schizofrenię mogą pojawić się ponownie silne objawy psychotyczne, które powodują często zagrożenie dla niej i/ lub innych osób. W tych jednak sytuacjach lekarze, co zostało już zaznaczone powyżej, posiadają wszelkie prawo do hospitalizacji pacjentki nawet wbrew jej woli.
Wystąpienie myśli samobójczych związane może być również z pojawieniem się zachowań nie będących „częścią” choroby psychicznej. Podobne stany nierzadko prezentują pacjenci, u których dostrzega się objawy charakterystyczne dla zaburzeń, silnych stanów lekowych, związane mogą być z trudnościami powiązanymi w doświadczanym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

zamów prenumeratę

* cena brutto + koszt dostawy