Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Aby prawo chroniło życie

Problem ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci to jeden z kluczowych i stałych tematów w nauczaniu bł. Jana Pawła II, to temat dla Ojca Świętego tak ważny, że sam o sobie powiedział „jestem Papieżem Życia”.
Tę misję obrony życia silnie związał z historią swojego życia. Powiedział nawet: „W dniach mojego długiego cierpienia dużo myślałem o tajemniczym sensie znaku i próby, które jak gdyby zostały dane mi z nieba. Próba, która naraziła na ryzyko moje życie, była jak gdyby pokutną daniną za ukryte lub jawne odrzucanie ludzkiego życia…”.

Papież Evangelium Vitae
Ojciec Święty już na początku swojego posługiwania, wskazał, że jeżeli społeczeństwa chcą być na miarę człowieka, muszą być oparte na poszanowaniu prawa do życia, które jest prawem nadrzędnym wśród wszystkich praw człowieka. W 1995 r. papież ogłosił encyklikę Evangelium Vitae, obejmującą kompleksową analizę problemu wartości życia ludzkiego i jego nienaruszalności, w tym życia i ochrony dziecka poczętego. Pisarz George Weigel ocenił ją jako „najjaśniejszy, najbardziej płomienny i zdecydowany dokument pontyfikatu, który stanie się znakiem rozpoznawczym Jana Pawła II w historii”.
W 2003 r. Jan Paweł II, jakby podsumowując swoje dotychczasowe działania na rzecz ochrony życia dziecka poczętego, powiedział tak: „Pełniąc posługę Następcy Piotra, czułem się zobowiązany położyć szczególny nacisk na pewne prawa, które – choć teoretycznie uznane – bywają często lekceważone w prawodawstwie lub w konkretnych sytuacjach. Dlatego wielokrotnie powracałem do pierwszego i najbardziej podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia. Albowiem „życie ludzkie jest nienaruszalne od momentu poczęcia aż do naturalnego kresu” (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1999, 4).

Papież ludzkiej godności
Wartość i powinność szacunku dla życia od poczęcia Papież Życia widział w perspektywie godności przyrodzonej każdemu człowiekowi. Godność osobowa jest naturalną cechą ludzkiej istoty od momentu poczęcia po śmierć, nikt nie może człowiekowi jej odebrać. Jest ona dla wszystkich jednakowa i pozostaje niezmienna na każdym etapie życia ludzkiego, począwszy od momentu, w którym powstaje życie ludzkie. Ten, kto przyjmuje, że godność osobowa jest nienaruszalnym posiadaniem każdej ludzkiej istoty, nie może żywić wątpliwości, że ta osobowa godność znajduje swój pierwotny i fundamentalny wyraz w nienaruszalności ludzkiego życia.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

zamów prenumeratę

* cena brutto + koszt dostawy