Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Bądźmy adwokatami życia i zdrowia!

Fragmenty listu otwartego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. List ten jest odpowiedzią na stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP), w którym wyrażają oni dezaprobatę dla orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Należy wziąć pod uwagę, że dziecko, jego przyrodzone prawo do życia, do godności, nie mogą być pomijane. Lekarze, zamiast być w tych przypadkach adwokatami życia i zdrowia zarówno matki jak i dziecka, zamiast realizować swoje powołanie służenia tym wartościom, są wyznaczani do wykonywania funkcji sędziego i kata, do których nie są upoważnieni.

Cierpienie z powodu aborcji
Ból i cierpienie rodzin, które otrzymują informację o chorobie dziecka, nie mogą być podstawą działań, które prowadzą do cierpień dzieci podczas aborcji eugenicznej i po niej, jeżeli rodzą się w jej wyniku żywe i umierają nie otrzymując kwalifikowanej, dostępnej pomocy neonatologicznej. Stanowisko PTGiP całkowicie pomija cierpienie dziecka podczas aborcji. Jeżeli choremu dziecku pozwolimy urodzić się w sposób naturalny, a jego choroba czy wada spowodują, że umrze wkrótce po porodzie, wówczas stanie się to pod opieką lekarzy i pielęgniarek oddziału neonatologii stosujących w razie potrzeby leki przeciwbólowe w obecności matki, której dotyk dziecko będzie czuć, a głos słyszeć.
Zabijanie dzieci przed urodzeniem prowadzi do cierpień matek, które towarzyszą bezpośrednim i odległym powikłaniom aborcji, do pogorszenia zdrowia kobiet, zarówno somatycznego, jak i psychicznego.

Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, prezes Zarządu Głównego KSLP, spec. pediatrii i neonatologii
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, wiceprezes KSLP, Dyrektor MaterCare International, specjalista ginekologii i położnictwa
Lek. med. Grażyna Rybak, delegat Oddziału Mazowieckiego KSLP, specjalista pediatrii

Tytuł i śródtytuły od redakcji

Zachęcamy do zapoznania się z szerszą argumentacją w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy