Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Bunt wobec „Humanae vitae”

25 lipca 1968 Paweł VI ogłosił encyklikę „Humanae vitae”, gdzie odpowiedział na wątpliwości, które nie zostały rozwiązane na Soborze Watykańskim II w kwestii antykoncepcji i celów małżeństwa. Została ona opublikowana dopiero w trzy lata po Soborze, gdy większość teologów na Zachodzie zaczęła oficjalnie uczyć, że antykoncepcja nie jest już zakazana przez Kościół, nie jest grzechem, ale kwestią indywidualnej decyzji małżonków.

Taką opinię przekazywano wiernym w konfesjonałach, gazetach, prywatnych rozmowach, przez co praktyka wielu katolików drastycznie się zmieniła. Teraz małżeństwa, które zaczęły używać środków antykoncepcyjnych, powinny tego zaprzestać, a ci, którzy tak nauczali, dostosować się do nauczania encykliki. Kiedy papież nie potwierdził rozpowszechnionej opinii o dopuszczalności antykoncepcji, rozpoczął się atak na niego i na treści zawarte w encyklice. Niejednoznaczna postawa pasterzy Kościoła wobec nauczania papieża, a często otwarte jego odrzucenie, wywołały ogromny kryzys Kościoła katolickiego, nie tylko w obszarze etyki seksualnej świeckich, ale i wśród księży.

Reakcje krytyków
Romano Amerio podkreśla, że z dwóch powodów encyklika „Humanae vitae” była najważniejszym aktem pontyfikatu Pawła VI: ponieważ w dokumencie tym Papież potwierdzał doktrynę Kościoła na temat prokreacji i małżeństwa oraz dlatego, że uczynił to „ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae”, czyli na mocy władzy udzielonej mu przez Chrystusa, bez pytania o zgodę biskupów, a nawet wbrew zdaniu wielu z nich.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy