Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Czas na stanowcze decyzje

Kiedy w roku 2015 Polski Sejm przyjął, a następnie Prezydent Komorowski ratyfikował, Konwencję Stambulską, zrobił to wbrew ostrzeżeniom i przy sprzeciwie wielu środowisk politycznych (w tym opozycyjnej wtedy partii PiS), prorodzinnych (warto tu wspomnieć aktywną rolę Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia) a także biskupów wyrażających stanowisko Kościoła Katolickiego. Zwracano uwagę, że przyjęcie Konwencji nie poprawi sytuacji ofiar przemocy (postulowane w Konwencji rozwiązania prawne były już wtedy obecne w polskim prawodawstwie), a Konwencja stanie się narzędziem narzucania Polsce ideologii gender.

Na szczęście konwencję można wypowiedzieć, a świadomość niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie płyną z konieczności jej realizacji, wydaje się coraz większa. Dlatego obrońcy życia i rodziny z satysfakcją i nadzieją przyjęli wypowiedzi i deklaracje polityków Zjednoczonej Prawicy mówiące o konieczności deratyfikacji tego niebezpiecznego dokumentu. Niestety, pojawiły się również głosy, także w części katolickiej opinii publicznej, że Konwencji nie warto wypowiadać, a pięć lat jej funkcjonowania nie przyniosło wielkich szkód. Po co więc drażnić władze Unii Europejskiej, dla której dokument ten ma znaczenie zasadnicze i traktowany jest jak swoista deklaracja ideowa. I tu dochodzimy do sedna sprawy – władze UE czekają, aż konwencja stanie się wewnętrznym dokumentem całej UE. Na jego podstawie będą mogły dyscyplinować poszczególne kraje i narzucać im ideologię gender we wszystkich obszarach polityki społecznej. Aby do tego nie dopuścić, Polska musi z Konwencji się wycofać – liczą na to zresztą m.in. kraje grupy Wyszehradzkiej, które obok Bułgarii, Litwy i Łotwy do Konwencji nie przystąpiły.

Skierowanie przez Premiera zapytania do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność Konwencji z Konstytucją RP może – w przypadku potwierdzenia przez TK podkreślanej przez wielu konstytucjonalistów braku takiej zgodności – być dobrym pretekstem do wycofania się z Konwencji. Może być jednak także pretekstem do przeciągania sprawy i unikaniu jasnych deklaracji. Kluczowym dla sprawy może okazać się postawa społeczeństwa i jego zdecydowany głos w tej sprawie. Dlatego tak ważnym jest zaangażowanie się w Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą „TAK dla rodziny, NIE dla gender”, która postuluje zastąpienie Konwencji Stambulskiej innym międzynarodowym dokumentem sprzeciwiającym się przemocy, ale zarazem wskazującym na rodzinę, jako miejsce, które może przed przemocą chronić najlepiej.

Zachęcamy do zapoznania się z szerszą argumentacją w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy