Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

„Czy Kościół szanuje naukę?”

Jestem przeciwnikiem aborcji, ale…

Życie człowieka od momentu poczęcia przechodzi różne fazy rozwoju – jest okres prenatalny, moment urodzenia, niemowlęctwo, dzieciństwo, młodzieńczość, dorosłość, wiek średni, podeszły, starość i śmierć. Przez cały ten czas, choć zmieniają się uwarunkowania (np. wzrost, stan zdrowia czy zdolności intelektualne) jest on jedną i tą samą ludzką istotą – homo sapiens. Proces ten zamyka się w granicach – od poczęcia do śmierci.

Wielu ludziom towarzyszy naturalnie tęsknota za życiem wiecznym po śmierci. Nadzieję na jego osiągnięcie znajdują w różnych religiach. Kościół katolicki – odwołując się do Jezusa Chrystusa – niesie światu wiarę w zmartwychwstanie po śmierci. Można powiedzieć, że chrześcijaństwo jest religią celebrującą życie.

Równoprawny autorytet
Autorytet Kościoła w Polsce jest tak ważny dla wiernych (choć zapewne także dla wszystkich ludzi dobrej woli), że uwzględniają jego głos w tak istotnych sprawach z antropologii i moralności jak uznanie poczęcia za początek życia człowieka czy zakaz aborcji. Jest to normalny proces w ustroju opartym o wolność jednostki. Ludzie kształtują swoje widzenie świata, opinie, oceny, rozwiązania i stanowiska czerpiąc z różnych źródeł. Mają do tego prawo.
Rozwiązanie takie powinno być szanowane w ustroju demokratycznym i uznawane za oczywiste. Niestety jest tak tylko teoretycznie. Co pewien czasu środowiska lewicowo-feministyczne odmawiają Kościołowi prawa głosu w ważnych sprawach społecznych. Przykładem jest każdorazowa debata w Polsce nad ochroną życia człowieka od poczęcia.
Wygląda na to, że nie mogą się pogodzić z oddziaływaniem autorytetu Kościoła na stan debaty publicznej czy proces stanowienia prawa. Odmawiają głosu przedstawicielom największej w Polsce instytucji religijnej. Nie czynią tak jednak w przypadku np. związków zawodowych czy organizacji rolników. Wobec Kościoła jest inaczej – przejawiają tendencje totalitarne.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy