Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym*

Europejska Karta Równości, przygotowana przez Radę Gmin i Regionów Europy w 2006 r., w myśl pomysłodawców, ma być przyjmowana i wdrażana przez poszczególne samorządy w całej Europie. Mimo, że od sformułowania Karty upłynęło już kilkanaście lat, została ona przyjęta przez niewiele europejskich gmin (około 1,5%).

Tytuł Karty wprowadza w błąd, gdyż w Karcie nie ma mowy o tradycyjnie pojmowanym równouprawnieniu. Chodzi o równouprawnienie w duchu ideologii gender. Sformułowanie takiego tytułu to zabieg celowy. Chodzi o to, aby z jednej strony nie budzić zainteresowania i sprzeciwu mieszkańców, z drugiej strony, aby zamknąć usta krytykom, żonglując argumentem „nie chcecie Karty, a więc jesteście przeciw równouprawnieniu kobiet i mężczyzn”.

Charakterystyczną cechą środowisk promujących tego typu kontrowersyjne dokumenty i zawarte w nich rozwiązania, jest wprowadzanie ich mimochodem, tylnymi drzwiami, najlepiej w tajemnicy przed obywatelami, zbywanie pytań ogólnymi frazesami w rodzaju „no, przecież musimy przeciwstawić się dyskryminacji” itp. Dokładnie wg tego schematu zamierzano przyjąć Kartę w Poznaniu. Demonstrowana niechęć do debaty na temat Karty oraz lekceważący stosunek do oponentów, był tego wymownym dowodem.

Krótkie omówienie Karty
Karta to obszerny dokument, w którym Miasto zobowiązuje się do włączania kwestii płci do wszystkich działań samorządowych „poprzez techniki głównego nurtu zarządzania (gender mainstreaming) oraz budżetowania pod kątem płci (gender budgeting)” /część I pkt. 5/.
„Gender mainstreaming” sprowadza się do podporządkowania wszelkich działań polityce równości płci, która ma mieć pierwszeństwo (prioretyzacja) przed innymi celami. Oznacza to, że dla każdej jednostki miejskiej, po przyjęciu Karty, najważniejszą sprawą nie będzie już sprawne, tanie i efektywne zarządzanie danym obszarem, ale wdrażanie polityki równości płci w rozumieniu ideologii gender. To z tego urzędnicy mają być rozliczani w pierwszej kolejności.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy