Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

„Ideologiczna” przemoc wobec kobiet*

Każdy rozsądny człowiek jest przeciwnikiem przemocy, zwłaszcza zaś przemocy wobec kobiet, które kultura polska zawsze nakazywała otaczać szczególnym szacunkiem. Wydaje się zatem, że nie powinno być dokumentu mniej kontrowersyjnego niż Konwencja Stambulska, mająca służyć zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Dlaczego zatem jest inaczej?

  • Czy walka z przemocą może budzić wątpliwości?

Konwencja Rady Europy zobowiązuje jej strony do pojmowania przemocy wobec kobiet w ideologiczny sposób. Zarówno słowo „przemoc”, jak i słowo „płeć” lub „kobieta”, mogą na gruncie Konwencji znaczyć coś zupełnie innego, niż się wydaje zwykłemu człowiekowi.

  • Jak konwencja rozumie przemoc?

Konwencja uznaje przemoc wobec kobiet za zjawisko strukturalne, istniejące ze względu na gender, czyli „płeć społeczno-kulturową”. Oznacza to, że przemoc wynikać ma ze zróżnicowań istniejących w wymiarze społeczno-kulturowym między sposobami wyrażania się kobiecości i męskości. Gender to w myśl art. 3(c) Konwencji „społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn”. Konwencja narzuca ideologiczne rozumienie przemocy. Zgodnie z tym podejściem, dotyka ona kobiety dlatego, że akceptujemy zróżnicowanie między rolami społecznymi lub atrybutami, jakimi posługują się kobiety i mężczyźni.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy