Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Już dość łamania sumień!

Każdy lekarz, który z godnie z powołaniem wykonuje swój zawód, jest obrońcą życia i zdrowia swoich pacjentów. Było to oczywiste do połowy ubiegłego wieku.
Postęp technologiczny, sekularyzacja, prądy liberalne, postmodernistyczne podejście, wreszcie rewolucja kulturowa sprawiły, że medycynie przypisano zadania pozamedyczne, to znaczy niezwiązane z ratowaniem zdrowia i życia, a motywowane pragnieniem wygody, czy poprawy jakości życia.

Człowiek do wynajęcia
Na świecie utrwala się tendencja traktowania lekarzy jak agencji usługowej, której można zlecić wykonanie procedur medycznych. U klienta, nie pacjenta. Uważa się, że lekarze są do wynajęcia do każdej czynności, że są sędziami wydającymi wyroki śmierci i ich wykonawcami. Agencji takiej można zlecić też zadanie wyprodukowania dziecka, selekcji dzieci przed urodzeniem pod określonym kątem wymagań klienta, zlecić aborcję, eutanazję, antykoncepcję łączącą się z zabójstwem zarodka ludzkiego. W Kanadzie uchwalono niedawno prawo dotyczące wspomaganego samobójstwa, od którego lekarz nie będzie mógł się uchylić. Nie zwraca się uwagi na osobę lekarza, jego własny system wartości, jego sumienie i godność.
Nie oczekuje się od lekarza, by był dobrym człowiekiem, dobrym Samarytaninem, powiernikiem, adwokatem, nauczycielem, towarzyszącym chorym ludziom, nawiązującym relacje, budzącym zaufanie, skłonnym do poświęcania pacjentom swojego czasu, autentycznie zainteresowanym chorym człowiekiem, pochylającym się z miłością nad bezradnym, potrzebującym, osamotnionym i cierpiącym. Ma być dyspozycyjny, przezroczysty, bezbarwny i grzeczny.
Sejm i prokurator generalny oświadczyli niedawno, że prawo pacjenta do uzyskania zgodnej z prawem procedury medycznej ma większą wartość niż sumienie lekarza. Komisja Etyki PAN uznała natomiast, że źródłem wolności sumienia lekarza jest prawo stanowione. Na szczęście Trybunał Konstytucyjny postanowił inaczej.

Bez szacunku dla życia
Powodem aborcji w Polsce może być choroba matki, podejrzenie lub rozpoznanie choroby dziecka przed urodzeniem lub sytuacja, kiedy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. Trzeba pamiętać, że do śmierci poczętych dzieci dochodzi podczas procedury IVF (in vitri) i stosowania antykoncepcji hormonalnej i wewnątrzmacicznej. W krajach, gdzie jest dozwolona eutanazja lub wspomagane samobójstwo, starsze osoby bywają nakłaniane przez własne dzieci do poddania się eutanazji. Liczy się bowiem nie samo życie,ale jego jakość.
Brak akceptacji dziecka przez rodziców ze względu na jego chorobę lub wadę rozwojową odbiera mu prawo do życia. Niszczy się życie „niegodne” życia.
Niesprawnymi dziećmi zajmujemy się zwykle dopiero wtedy, kiedy się urodzą. Przedtem zapamiętale tropimy je w łonach matek. Lekarze są wyznaczeni do tych czynności, niezgodnie z ich powołaniem.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

zamów prenumeratę

* cena brutto + koszt dostawy