Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Katolicy „za wyborem”

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, rozszerzające zakres ochrony życia człowieka przed narodzeniem oraz protesty wywołane przez tzw. Strajk Kobiet, stały się w wymiarze społecznym „sytuacją graniczną”. Karl Jaspers, który upowszechnił to wyrażenie, odnosił je do życia jednostek. Ma ona jednak także swój wymiar społeczny. „Sytuacja graniczna” – jako krańcowo trudna – rozświetla prawdę o człowieku, a w naszym przypadku o jedności katolików, której… nie ma.

Wbrew prawu i Pismu św.
Wydawać by się mogło, że decyzja TK spotka się z powszechną akceptacją katolickich liderów opinii, celebrytów, dziennikarzy czy znanych duchownych, którzy czynią na co dzień tak wiele dobra. Mają przecież wpływ na kształtowanie świadomości nie tylko katolików, więc przedstawią orzeczenie jako cenną rzecz – okazję do budzenia wrażliwości i humanizowania relacji między ludźmi. Można było oczekiwać, że wskażą na wzajemną zależność sumienia (norma wewnętrzna) i prawa (norma zewnętrzna), stojących na straży tego, co słuszne.
Tak się jednak nie stało. Wpływowa część katolickich autorytetów – wprost lub nie wprost – poparła Strajk Kobiet. W praktyce stali się katolikami „za wyborem” (pro-choice), komunikując o tym najczęściej w zawoalowany sposób. Nie stanowią sformalizowanej grupy, jak powstała w 1973 r. amerykańska organizacja Catholics Pro-Choice, która sprzeciwia się m.in. prawnemu zakazowi aborcji. Ale cóż, wszystko przed nami…
Obecne orzeczenie Trybunału nie mogło być inne, zważywszy na wyrok z 1997, który jasno zdefiniował, że zgodnie z art. 38 Konstytucji prawo do życia dziecka od poczęcia jest zagwarantowane w Ustawie Zasadniczej. Aktualna decyzja TK stwierdziła tylko, że ochrona prawna dotyczy również dzieci chorych. Warto przypomnieć, że w Polsce obowiązuje dokument, który jest ostatnio pomijany – ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z 2000 r. Możemy w niej przeczytać: „W rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności” (art. 2 p.1).

Zachęcamy do zapoznania się z szerszą argumentacją w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy