Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Kiedy rodzina niedomaga

Rodzinie dysfunkcjonalnej przypisuje się liczne cechy, ale wiele z nich jest przyporządkowywanych stereotypowo, na zasadzie schematu lub ma charakter mityczny. W rzeczywistości jednak nie można o wszystkich typach rodzin dysfunkcjonalnych powiedzieć tego samego.
Potrzeba zrozumienia
Rodziny przemocowe funkcjonują inaczej niż skonfliktowane i inaczej niż rodziny z problemem alkoholowym. Jednak jest szereg cech, które łączą te rodziny pod względem sposobu funkcjonowania i realizowania swoich zadań. Są to zarazem rzeczywiste cechy, odróżniające je od rodzin zdrowych, prawidłowo funkcjonujących. W badaniach empirycznych Marii Braun-Gałkowskiej (1992) fakt ten został potwierdzony. Rodziny zadowolone mają pewien ustalony wzór funkcjonowania – dobre relacje, silne więzi, także między dziećmi i pokoleniem dziadków, zaś wzorów rodzin niezadowolonych jest kilka.
Osoby, które pomagają rozwiązać problemy (np. dyżurując w Telefonie Zaufania) w rodzinie dysfunkcyjnej potrzebują fachowej wiedzy na ten temat. Zawsze w ocenie należy zachować ostrożność. Nie zawsze należy wprost dokonywać typologii rodziny, należy zachować dużą roztropność, aby rozmówcy nie ranić; warto nawet poczekać, aby on sam dokonał próby konfrontacji z rzeczywistością i pewne rzeczy dla samego siebie „ponazywał”. W takim przypadku fachowa wiedza osoby świadczącej pomoc jest niezmiernie potrzebna. Ma ona charakter porządkujący i usprawniający rozmowę.
Co łączy zatem rodziny dysfunkcjonalne? Można wymienić wiele cech, zaczynając od najważniejszych.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy