Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Konsekwencje ustaleń ONZ dla wychowania

Kiedy przyjrzymy się zmianom w prawodawstwie międzynarodowym
i  wypracowaniu nowego światowego porządku na konferencjach ONZ w latach 90 XX w. dostrzeżemy, że rewolucja kulturalna zachodniej cywilizacji lat 60-tych, stała się globalną rewolucją kulturowo-społeczną. Objęła ona również swą reformą proces edukacji, w którym to kolejne pokolenia podlegają zmianom wartości, mentalności i zachowań, bez poszanowania ich przekonań, a co istotne tradycji.
Od najwcześniejszego dzieciństwa prowadzi się „szkolenie” tzw. gender training podkreślając, że już dzieci w żłobku powinny dokonywać „wolnego wyboru”, czy przydzielona im rola społeczna chłopca lub dziewczynki, zgodna jest z ich przekonaniami. Stąd pod przykrywką zabawy zachęca się dzieci do treningu „równouprawnienia”, w którym to dziewczynki konstruują samochody, a chłopcy opiekują się lalkami.
Ten proces zazębia się ze szkolną edukacją prowadzoną w kierunku zmiany stereotypów płciowych. Wypiera się moralność chrześcijańską – etyką genderową, w ramach której wychowawcy zachęcają dziewczęta do zmian zachowań i wychodzenia z tradycyjnych ról pod hasłami równego dostępu do wiedzy i samorozwoju. To zrywanie z naturą, którą przedstawia się jako wytwór tradycji, dotyczy również chłopców, którzy nie mają już prawa zachowywać się według konkretnego wzorca przypisanego ich płci. Cały system współczesnej edukacji skonstruowany jest tak aby dziewczynki były stanowcze, czyli asertywne i walczyły o swoje, a chłopcy przestali wdawać się w bójki i zaczęli ćwiczyć swoją empatię, bo mają być grzeczni i łagodni. W tym systemie pominięty zostaje proces dojrzewania emocjonalno-fizycznego, w którym to kształtują się postawy m.in.: u chłopców – opiekuńcza tzn. waleczna – staję w obronie słusznej sprawy, słabszego itd.; a u dziewczynek – opiekuńcza tzn. dbająca – zajmuję się słabszymi i potrzebującymi. Te role według zwolenników zmian społecznych wywodzą się wyłącznie z tradycji, a według nich są nawet wbrew uwarunkowaniom biologicznym.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

zamów prenumeratę

Autorka jest dziennikarzem od 20 lat związanym z ruchem pro-life w Polsce. Politolog, pedagog, współautorka portalu dla młodzieży
www.pytam.edu.pl – tylko PRAWDA jest ciekawa.
* cena brutto + koszt dostawy