Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Moralne aspekty zapłodnienia in vitro

Dlaczego metoda zapłodnienia in vitro zasługuje na oddzielne potraktowanie z perspektywy moralnej? Po pierwsze dlatego, że w wielu klinikach parom, które borykają się z problemami niepłodności, proponuje się skorzystanie z tej procedury. Po drugie, według potocznej oceny in vitro wyraża pozytywne pragnienie rodziców, by mieć dzieci, stąd motywem działania lekarzy, naukowców i techników realizujących zapłodnienie pozaustrojowe jest służba wobec osób chorych.
In vitro ujawnia jednak najbardziej fundamentalny problem moralny – zanegowanie człowieczeństwa poczynającej się istoty ludzkiej. To zaś sprawia, że poczęty człowiek zostaje zredukowany do roli „przedmiotu”, którego w duchu mentalności wytwórczej (produkcyjnej) „się robi”, a nie poczyna się go. Reprodukcyjna opcja w widzeniu poczętej istoty ludzkiej prowadzi do zredukowania osoby do roli produktu, a więc przedmiotu podlegającego logice podaży i popytu oraz wartościowaniu ekonomicznemu.
W tekście tym poddamy ocenie moralnej zasadnicze elementy metody in vitro.

Produkcja zarodków
Fundamentalne znaczenie w moralnej ocenie zapłodnienia pozaustrojowego ma fakt, że w trakcie procedury in vitro szansę na przeżycie mają tylko najsilniejsze zarodki, wiele innych ginie w czasie całego procesu. Wiele osób nie uświadamia sobie, że podejmowane
w ostatnich dziesięcioleciach XX i XXI wieku próby poczynania dzieci na tej drodze niosą w konsekwencji ciężar milionów istnień ludzkich, które zginęły w tym okresie i nadal regularnie giną w czasie zapłodnień in vitro. Bezdyskusyjnie jednym z najcięższych wykroczeń moralnych, nierozerwalnie związanych z zapłodnieniem pozaustrojowym, jest zabijanie lub niszczenie na różne sposoby i z różnych powodów poczętych istot ludzkich.

Zachęcamy do zapoznania się z szerszą argumentacją w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy